Hoppa till innehåll

En brottslighet som leder till detta ska inte få finnas i Sverige

Sprängningen av en polisbil i Malmö är ett attentat mot den svenska rättsstaten som inte borde ha kunnat få hända. Det är ett uttryck för att det finns för mycket brottslighet som anser sig kunna agera fritt och hänsynslöst utan hänsyn till konsekvenserna. Det syftar till att skrämma, manifestera och skulle inte vara möjligt utan att betydande kriminella grupperingar går fria och anser sig kunna agera som man vill.

Det faktum att brottslighet i Malmö, liksom på andra platser i Sverige har nått en omfattning som ger en kritisk massa där man tror sig äga en stadsdel eller staden, är ett uttryck för ett misslyckande. Lägger man till andra brott av detta och liknande slag, våldtäkter och överfall, rån och utpressning innebär det att brottslighet har fått ett fäste som inte får finnas. Denna brottslighet måste nu bekämpas för att krossas.

Polisen i Skåne och i Malmö måste få ekonomiska och polisiära resurser att göra detta arbete. Förmågan till snabbt hanterande i domstolar måste stärkas. Lagstiftning måste ses över så att det som är allvarliga brott också får de konsekvenser som allvarliga brott ska få. Utvisningsärenden måste hanteras med effektivitet. Uppehållstillstånd bör inte beviljas när det finns grava misstankar om brottslighet och kriminella nätverk. Uppföljningen av misstänkta och grupper kopplade till kriminella nätverk eller våldsbejakande extremism måste ske kompromisslöst. Polisens ledning måste ses över så att arbetet kan bedrivas effektivt och den måste ges politiskt stöd för ett svårt arbete.