Hoppa till innehåll

En bredbandspolitik för snabba innovationer

Europaparlamentets industriutskott antog i dag Gunnar Hökmarks rapport om en Europeisk bredbandsstrategi. Rapporten antogs i utskottets slutomröstning med röstsiffrorna 42 mot 2 nedlagda och ingen emot.

– Om mina förslag antas kommer EU att ha en mycket modern strategi för bredbandsutbyggnad, som belönar innovationer, ny teknik och utbudet av e-tjänster för Europas medborgare, säger Gunnar Hökmark, moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet.

– Skapandet av en kritisk massa av Internet- och bredbandsanvändare är avgörande för hur Europa skall utvecklas som ledande kunskapsbaserat samhälle.

– Nya Internet-tillämpningar kräver allt snabbare anslutningar och större bredbandsvidd. Trådlösa höghastighetstillämpningar kommer att öka efterfrågan på radiofrekvenser. EU:s struktur- och landsbygdsutvecklingsfonder kan spela en viktig roll för stöd till vissa regioner, dock enbart där det är uppenbart att investeringar i bredbandsinfrastruktur inte kommer till stånd på kommersiell grund. Tillträde till infrastruktur som finansierats med offentliga medel måste vara neutral och inte gynna någon viss tjänsteleverantör samtidigt som reglerna för statsstöd bör följas strikt.

I rapporten uppmanas Kommissionen att förbättra och förtydliga riktlinjer om stöd samt att presentera detaljerad och uppdaterad statistik för bredbandspenetration och täckning i Europa eftersom sådana siffror ännu inte finns. Medlemsstaterna uppmanas att samarbeta närmare i förvaltningen av radiofrekvenserna i syfte att främja att de används för trådlös och mobil teknik.

Rapporten innehåller dessutom bestämda krav på teknologineutralitet, rättvisa konkurrensvillkor, åtgärder mot eventuellt missbruk av dominerande ställning samt översynen av regelverket för elektroniska kommunikationstjänster.

Betänkandet väntas gå till plenumomröstning i juni.

– Eftersom stödet i utskottet var så starkt utgår jag från att det kommer att antas av Parlamentet, avslutar Gunnar Hökmark.

Kontakt?

Per Heister
+46 736 82 80 90
+32 496 64 55 30