En annan värld att vakna upp till och en ny värld att vinna

Vi vaknar upp till en annan värld. Det är en mörk sida av det amerikanska samhället som har vunnit i USA. Det är en ödets ironi att det är precis 27 år sedan Berlinmuren föll. Nu byggs andra murar. De överdrifter och föreställningar som kommit att kallas politisk korrekthet har underminerat den politiska korrekthet ett civiliserat samhälle behöver.

Vi behöver en tolerans mot andra även när vi drabbas av småsinthet eller fördomar. Vi behöver en respekt för våra lagar och våra domstolar även när vi upplever dem gå oss emot. Vi behöver stå upp för varandra även när vi känner det otacksamt. Alla våra impulser, känslor och fördomar kräver en politisk korrekthet för att inte bli till politik som underminerar vårt samhälles stabilitet och det förtroende det bygger på. Vi bör uppföra oss korrekt även när vi är arga, ledsna eller förolämpade eller tror att andra är oss emot. Frihet, respekt för rättsväsende, ansvar för andra, tolerans och vilja till att se till det långsiktiga och fundamentala i stället för att låta det kortsiktiga och känslomässiga ta över är det civiliserade samhällets grund.

I USA har en person vunnit presidentposten som inte bara står för det motsatta till detta utan som appellerar till våra sämsta sidor i alla dessa frågor. Det kommer att påverka mycket i vår tid.

USA kommer att vara en mindre pålitlig partner, eller kanske ingen partner alls, när det gäller frihandel, internationell rättsordning och försvar för den fria världen.

Protektionister har nu i alla fall kortsiktigt medvind med mycket stora risker för den globala ekonomins utveckling mot mindre handel, handelskrig och ekonomisk nedgång.

De som i det internationella samfundet vill bryta mot internationell rättsordning och det internationella samfundets skrivna och oskrivna regler om staters rätt, människors frihet och samhällens tolerans kommer nu känna sig ha ett alibi i vad den blivande amerikanske presidenten har sagt. Här finns kanske de största riskerna, inte bara genom dem som vill göra sitt styre mäktigare på frihetens och sina medborgares bekostnad utan också genom dem som vill överträda reglerna för nationalistiska strömningars skull eller av geopolitiska skäl.

Demokratins idé som motkraft gentemot alla ledare som i likhet med Putin vill styra obegränsat försvagas av nattens resultat. Det kommer att märkas i länder som Ryssland och Kina men även i alla andra länder där så kallade starka ledare vill stärka sin makt. Det kommer att påverka strömningar i Polen, Ungern och Turkiet och i grunden överallt.

Utan det sammanhängande kittet av respekt och tolerans, synen på demokratins och frihetens värden som överordnade, ökar risker för instabilitet liksom länders och folks rädsla. Det utlöser mer av det extrema och försvagar det moderata som är grunden för den samexistens varje samhälle vilar på.

Men med allt detta ser vi också vad som är hotat och kan också välja att stå upp för det. Frihetens och demokratins värden kan inte längre framställas som lite finstämda ideologiska krumbukter i en värld där man måste vara praktisk utan som oavvisliga värden för samhällen som vill leva i fred, säkerhet och framsteg. Och de som gör detta kommer att vinna. Det är i dag en annan värld som vi måste vinna.

Den amerikanska ekonomin kommer inte utvecklas av att isolera sig och riva upp handelsavtal, lika lite som att bygga murar, bokstavliga eller bildliga, mot det man ogillar eller det man tror sig vilja stänga ute. Världen kan inte stängas ute. De börsfall vi nu ser kommer drabba USA mer än andra.

Säkerheten i Europa blir nu än mer beroende på europeiska nationers förmåga att ta ansvar för sig själva och för den gemenskap vi är. Nato blir viktigare just eftersom det är den fria världens gemensamma försvarsorganisation, som blir svagare med ett opålitligt USA men starkare av andras ansvar och deltagande. Det är inte Trump som kommer att styra Nato, snarare Trump som kommer att ställa sig vid sidan om. I all sin enkelhet innebär det att Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Kanada och alla andra stora europeiska länder måste ta sitt ansvar liksom alla Europas små.

I en nu allt mer utsatt säkerhetspolitisk miljö kring Östersjön blir Nato än mer viktig, för ingen kommer att räkna med USA som en säker faktor. Det blir viktigare för Sverige att vara med än att stå utanför och hoppas på en transatlantisk länk.

Sverige måste nu göra upp med en försvarspolitik som sedan år 2000 har försvagat vår förmåga att försvara vår frihet och bidra till stabilitet för oss och våra grannländer. Vi behöver göra en snabb återhämtning för att eliminera tvivel om att vi kan värna vårt territorium.

Vår ekonomiska politik måste syfta till ledarskap, företagande och ökad europeisk integration. EU är världens största ekonomi och kommer att vara den mest öppna.

Men allra viktigast, historien är sannerligen inte slut. Den kräver mycket av de kvinnor och män som i dag med förskräckelse vaknar upp för att se de värden vi anser för självklara hotade. Men det är bara att stå upp för dem och inse att de utgör en avgörande förutsättning för civiliserade samhällen i en brutal verklighet.

De lägger grunden för ekonomisk framgång och mänsklig utveckling liksom för de bästa av civilisationer där frihet, respekt och tolerans inte är mjuka värden utan hårda ideal. Det är korrekt och rätt att nu stå upp för dem. Det är med dessa värden mänskligheten har vunnit sina framsteg. Och för 27 år sedan vann vi en ny och bättre värld med dem.