Hoppa till innehåll

En 2010 strategi

I en lång och intensiv debatt i EPP gruppen om krishanteringen och tillväxtpolitiken. Jag underströk att helgens krispaket var en nödvändighet men ingen lösning de problem vi står inför. Snarare har vi ökat den europeiska skuldbördan än minskat problemen. Det ställer nu krav på omedelbara åtgärder som mindre har att göra med att utveckla nya styrformer utan med att se till att befintliga regelverk får styra.landsväg

Nu handlar det om att minska underskotten och samtidig få fart på tillväxt. Här och i den svenska riksdagen ser socialister lösningen i form av ökade utgifter. Det kommer minska utrymmet för investeringar och företagande med färre jobb och högre arbetslöshet som följd.

Det vi behöver nu är snarare än en 2020- strategi en 2010-strategi. Det är nu vi måste påbörja utträdet ur de offentliga underskotten, det är nu reformprogram måste starta för att ge effekt och ge trovärdighet och det är nu vi måste stimulera ekonomin genom att öppna upp den inre marknaden inom fler områden och underlätta för företagande. Det gör vi inte genom att diskutera nya styrformer för ekonomin eller nya fonder inför framtida kriser. Just nu måste vi få stopp på beslut som försvårar investeringar, se till att vi får regler som underlättar för innovationer och företagande. Det är bra om EU ökar trycket på medlemsstaterna men det bör de göra själva. Ännu viktigare är att vi ökar trycket på vad som kan göras på europeisk nivå.