Hoppa till innehåll

Ekonomiska utskottet vill se mindre av statsstöd

När Europaparlamentets ekonomiutskott i veckan antog rekommendationer till kommissionen gällande EU:s ramverk för statsstöd fick Gunnar Hökmark stöd för att en övergripande målsättning måste vara att statligt stöd till företag minskar.

Statsstöd snedvrider konkurrensen och gör det svårare för nya företag att ta sig fram eftersom det oftast går till större och redan etablerade företag. I den mån statsstöd ges ska det snarare vara för att stödja tjänsten eller funktionen i fråga, inte det enskilda företaget som tillhandhåller denna.

Ekonomiutskottets rekommendation kommer nu att tjäna som input till kommissionen för dess kommande översyn av EU:s statsstödsregelverk.