Hoppa till innehåll

Efter Washington

En dag med Stockholms [BILD1]första snö, tror jag. Kommer förmodligen bli mer. Just nu den sämsta formen som blöter ner utan att det är någon glädje med det.

Lördagens möten med G20 gruppen blev betydligt mer inriktat på att utveckla befintliga instititutioner än att göra om världsekonomin, som det hade låtit från några ivriga håll. Deklarationen som antogs vid mötet handlar om att överbrygga luckor i övervakningen av finansiella institutioner och att samtliga produkter ska stå under tillsyn.