Effektiva tranporter bra för miljön

I parlamentets industriutskott har Hökmark fört EPP-ED-gruppens talan i behandlingen av ett betänkande om uthållig mobilitet i Europa. Han har även lagt förslag inför transportutskottets behandling av ärendet.

– Fokus i mina förslag är förbättrad effektivitet. Effektiva transporter bidrar till ekonomisk tillväxt och är nödvändiga för att göra fortsatta investeringar i tillgänglig teknologi kommersiellt lönsamma och ekonomiskt uthålliga.

– En begränsning i Europas transportkapacitet ger i sig inte några miljöförbättringar, det är transporternas utsläpp som måste begränsas. Det ligger med andra ord i alla européers intresse att fler länder, precis som Sverige, tillåter längre fordonskombinationer och därmed mer effektiva landsvägstransporter.

– I ett viktigt förslag jag förde fram i parlamentets industriutskott, som också antogs, uppmanas EU-kommissionen att lägga fram lagstiftning om cabotage. Detta kommer ytterligare att effektivisera transporterna i Europa, såväl miljömässigt som ekonomiskt, säger Gunnar Hökmark.