Hoppa till innehåll

Dynamiska finansiella marknader är en förutsättning för tillväxt

  • av

Publicerad i Sak & Liv 19 maj 2022

I alla tider har dynamiska finansiella marknader varit en förutsättning för nytt företagande, tillväxt och innovationer som avgjort vilka ekonomier som varit de ledande.

Det är lätt att se betydelsen av detta i de utmaningar som idag möter oss i form av Ryssland och Kina eller den globala växthuseffekten. Rysslands krig i Ukraina är ett brutalt exempel på en bister verklighet.

Å ena sidan ser vi den geopolitiska konflikten och kraftmätningen mellan den fria världen och de auktoritära regimerna. Den kinesiska diktaturen ser sin ekonomiska styrka som ett led i sin makt gentemot omvärlden. Den fria världens ekonomier måste se till att med tillväxt, investeringar och innovationer — och lönsamhet — vara så ledande att Kina, liksom Ryssland, tvingas att förhålla sig till den fria världens rättsordning istället för tvärtom.

Å andra sidan ser vi hur klimatomställningen kan få en geopolitisk betydelse genom att fossila bränslen får stanna i jorden samtidigt som nya teknologier inom transporter, kommunikation, flyg och industriella processer växer fram. Det handlar om digitalisering och utveckling av artificiell intelligens samt en ny våg av elektrifiering. Det kräver riskvilligt kapital, finansiella marknader som kan balansera och utjämna risker för att på det viset på en gång slå vakt om både det nya och det gamla.

Det kan synas vara ett långt steg att gå från den globala perspektiven till den svenska försäkringsmarknaden. Men till syvende och sist är det de stora perspektiven de finansiella marknader handlar om. Att analysera risk, ta risk och sprida risk i en föränderlig och osäker värld. Det är i detta stora perspektiv som också försäkringsförmedling ska ses. Den binder samman olika verksamheter på de finansiella marknaderna, från olika sparformer och investeringar till balanseringen av risker.

Den svenska försäkringsmarknaden gynnas av den konkurrens som förmedling av försäkringar utvecklar. Det är uppenbart att utan försäkringsförmedling skulle den svenska marknaden ha färre aktörer, mindre konkurrens och därmed högre premier för försäkringstagare. Och mindre av ekonomisk dynamik.

Finansinspektionens analyser kring den svenska försäkringsmarknaden visade att konkurrensen gett lägre försäkringsavgifter. Konkurrensen pressar priser och kostnader över hela linjen. Samma konkurrens påverkar självfallet premier liksom utvecklingen av nya produkter med de konsekvenser det har för ekonomin i sin helhet och för den enskilde konsumenten.

Det är dags att både det större perspektivet på ekonomins utveckling och det mindre på den enskildes nytta får påverka synen på försäkringsförmedling.

En billigare distribution ger ökad konkurrens, det blir lättare för nya konkurrenter att komma ut på den svenska marknaden. Konkurrens innebär att försäkringserbjudandet når fler människor i det svenska samhället som därmed blir mer stabilt. På individnivå innebär det att den enskilde personen eller det nya företagandet får ett effektivare erbjudande.

Det är nämligen möjligheten att utveckla erbjudanden och produkter som är anpassade till många olika behov och till den enskildes särskilda krav som leder till större trygghet och en bättre fungerande ekonomi i sin helhet. Ju bättre differentiering till en komplex verklighet vi kan uppnå desto bättre fungerar försäkringar, både vad gäller rätt premie och rätt skadehantering.

Det är det nya SFM:s uppgift att med alla sina verksamheter följa och driva denna debatt för att påverka den med kunskaper och analys från verkligheten. Men vi gör mer än så.

Genom utvecklingen av InsureSec, som nu tar nya steg mot ökad kvalitet och en strävan att anpassa tester och kvalitetskontroll till mångfalden av behov ser vi till att förmedlarmarknaden står under en ständig utveckling mot högre kvalitet och hög trovärdighet.

Genom InsureEd ser vi till att det finns en utbildning som kan vara hela finansmarknadens med rötterna i förmedling och försäkringar men med en bredd som når vidare.

För Sverige behöver effektiva finansiella marknader som ger innovationer och trygghet på samma gång.

Gunnar Hökmark
Gunnar Hökmark är ordförande i Svenska Försäkringsförmedlares förening och tidigare Europaparlamentariker