Hoppa till innehåll

Dogmatisk vänster avskyr frihet – gästkrönika i Norrköpings Tidningar

Blickar vi runt i världen ser vi att det är där det råder marknadsekonomi, konkurrens och privat företagande som välfärden växer och friheten är som störst. Det är inte så underligt eftersom marknadsekonomi och privat företagande på en gång utvecklar ekonomin och garanterar att det finns ett oberoende från den politiska makten som gör samhället större än staten.

Konkurrens är förvisso viktigt eftersom den leder till kostnadseffektivitet och lägre priser, liksom den bidrar till mångfald och valfrihet. Därmed ger den oss som medborgare frihet att välja. Finns det bara statliga företag och bara kommunala verksamheter inom välfärden finns inte mycket att välja emellan.

Men än viktigare är att konkurrensen tillåter tankens frihet att utvecklas inom ekonomins och hela samhällets område. Nya idéer om livsstil, mode, arkitektur eller nya produkter och tjänster kan ständigt utvecklas. Och det är vi som enskilda som håller i taktpinnen. Det är många nya tankar och projekt som har fallit eftersom det inte funnits någon tillräcklig efterfrågan. Många fler än dem som har kunnat utvecklas och prövas.

Utan konkurrens med bara offentliga verksamheter utvecklas inte så mycket nytt men å andra sidan finns det inget alternativ till det som makthavarna hittar på. Så där kan varje ny idé vinna framgång, inte för att den är bra eller bättre än andra utan för att det inte finns något annat att välja på. Makthavarna bestämmer vad som ska vara kvar och vad som ska vara nytt. Överallt där ekonomier har styrts på detta sätt har det blivit förödande resultat.

Nu vill LO bekämpa vinst och privat företagande inom hela välfärdssektorn. Det innebär samma saker. Nya verksamheter och alternativ kan inte utvecklas. Den inriktning av verksamheten som de styrande anser vara rätt blir tvingande för alla. Dåliga verksamheter med dålig omsorg, dålig utbildning och kvalitet kan leva kvar eftersom det inte finns något annat att välja på.

Man kan fråga sig varför LO nu vill bekämpa vinsten, valfriheten och utvecklingen av nya alternativ. Om man skulle tillämpa den syn på vinst som LO nu agerar utifrån skulle hela vårt samhälle bli annorlunda. Men som det nu är menar de att det bara är när vi är sjuka, äldre, ska välja skola eller barnomsorg som vi ska sakna valfrihet och där utvecklingen av nya verksamheter ska avstanna.

Det är konstigt, jag hade hellre sett att vi hade monopol när det gäller bilar än när vi är sjuka eftersom det är ännu viktigare att vi kan välja och kan känna trygghet när vi behöver vård än när vi ska köpa bil. Det är något dogmatiskt över en politik som vill underkänna miljoner människors val av välfärd därför att man på en kongress har sagt att man ogillar vinst och privat företagande inom de områden där vi behöver valfrihet som mest.

Gunnar Hökmark Ledamot (M) Europaparlamentet

Publicerad i lördagens NT, läs gärna den här med tillhörande kommentarer.