Hoppa till innehåll

Diskussion om kreditvärderingsinstitut

I veckan diskuteras i Europaparlamentet frågan om kreditvärderingsinstitut. Kommissionen har lagt långtgående förslag som bland annat skulle innebära att de som ger ut obligationer tvingas byta kreditvärderingsinstitut efter en viss tidsperiod samt att instituten görs civilrättsligt ansvariga för sina värderingar.

Det är förslag som skulle försämra de europeiska finansmarknadernas funktionssätt. Dels finns det inte tillräckligt många värderingsinstitut för att gå fram med en rotationsmodell av det slag som Kommissionen tänker sig och dels skulle civilrättsligt ansvar medföra att än större vikt fästs vid kreditbetygen. Det skulle gå stick i stäv med strävan att motverka den övertro på värderingsinstitutens uttalanden som Kommissionen och många marknadsaktörer ser som ett stort problem.

Gunnar Hökmark har därför verkat för att dessa delar stryks ur det lagförslag som nu mejslas fram. Även om kreditvärderingsinstituten felvärderade många av de amerikanska bolånepappren är det inte deras värderingar som ligger bakom de nuvarande statsfinansiella svårigheterna i Europa. Det förslag som Kommissionen lagt skulle snarare försämra den redan instabila situationen.