Hoppa till innehåll

Digitaliseringen i kommuner och landsting- SKL Kommentus Nyhetsbrev

  • av

Tröttsamt ofta används frasen att vi lever i en tid av förändring. Men nu handlar det inte längre om att vi lever i förändringen utan att vi lever i en tid efter den stora förändringen.

Digitaliseringen har slagit igenom med full kraft och skapat en ny tid och nya förutsättningar inom alla vårt samhälles områden. Nu handlar det inte längre om vi ska vara ledande när det gäller telekom, digitala tjänster utan hur vår ekonomi ska kunna vara ledande med digitaliseringen som bas.

Med utvecklingen av 3G mobiltelefoni inleddes en modernisering, där europeisk telekomsektor blev globalt ledande med företag som Ericsson, Nokia, Siemens och Alcatel.

Med 4G inleddes en digitalisering av tjänster bortom det som var den mobila telefonin. Vi såg den mycket snabba utvecklingen av appar, som i själva verket är en länk ut till den ekonomiska verkligheten och nya tjänster. Vi fick en digital sektor där Europa tappade ledningen och där USA dominerar genom allt ifrån Apple, Yahoo till Google och en lång rad andra plattformar som påverkar ekonomins grundläggande förutsättningar.

Ett litet exempel på detta är Uber men begreppet Uberisering gäller något vidare, nämligen omedelbara mötesplatser för både utbud och efterfrågan som förändrar konkurrensvillkor för transporter, hotell, hantverk och en lång rad andra tjänster, och i förlängningen välfärdstjänster.

Med 5G kommer nästa steg som kommer att sätta tryck i denna förändring. Då blir det digitala det normala och då får vi den fulla industrialiseringen av dessa tjänster. ”Internet of things” blir ”Internet of everything”, maskin till maskin och pryl till pryl. Hamnar vi efter här hamnar vi efter som samhälle när det gäller välfärd, tillväxt och nya jobb.

Sjukvård och hemtjänst, övervakning och stöd till sjuka eller äldre, pedagogiska stöd till elever eller anställda i livslångt lärande, förarlösa fordon, full tillgång till samhällsservice i glesbygd, industriell utveckling, energidistribution, trafikstyrning och en oinskränkt tillgång till den globala marknaden oavsett var i Sverige.

För Europa kan gemensamma steg göra att världens största ekonomi blir till världens mest konkurrenskraftiga marknad och ingen kan vinna mer på detta än Sverige eftersom vi redan i dag är ledande.

Men vi måste ha den bästa infrastrukturen. Den bästa kapaciteten och de högsta hastigheterna, vilket de mobila tjänsternas snabba utveckling förutsätter, kräver mer av fasta ledningar och fiber till svenska hushåll samtidigt med en snabb utbyggnad av stationer för den mobila telefonin.

Sveriges kommuner måste ta ett ansvar för att det kan grävas snabbt, att befintlig infrastruktur kan användas av alla, att fiber läggs ut snabbt, att gemensamma investeringar förenas med öppen tillgång till näten, där operatörer har en öppen och fri konkurrens, och där tjänsteleverantörer kan lansera det nya i öppen konkurrens. De kommuner och regioner som är bäst på detta kommer att bli de kommuner och regioner som fungerar bäst i den tid vi nu lever I.

 

Gunnar Hökmark är månadens gästkrönikör. Han är delegationsledare för moderaterna i Europaparlamentet och ledamot av ekonomi- och industriutskottet. Han skriver här om digitaliseringen och dess roll för kommuner och landsting.