Hoppa till innehåll

Digitalisering av industrin skapar jobb och tillväxt

Digitaliseringen av europeisk industri kommer att innebära en i grunden förändrad affärslogik, ge kraft åt innovationer, framväxten av nya jobb och effektivare produktion. Det är en  utveckling som innebär utmaningar i den bemärkelse att saker och ting förändras, men en utveckling som likväl skapar tillväxt och välstånd.

Europaparlamentets industriutskott arbetar för tillfället med en rapport på ämnet och Gunnar Hökmark fokuserade i sina ändringsförslag på att lyfta fram fördelarna som den digitala utvecklingen och 5G för med sig. I stark kontrast till detta står socialisternas idé om att hålla kvar vid det gamla genom att reglera det som är nytt.

Nedan listas några av Hökmarks fokusområden.

  • Fokus på incitament till privata investeringar och nya affärsmodeller, snarare än ineffektiv och kortsiktig statlig styrning
  • ett europeiskt forskningsklimat med förmåga att locka till sig världsledande forskare
  • minskad reglering och ett friare näringsliv, som uppmuntrar risktagande och möjliggör investeringar på lång sikt
  • ett Europa som är ett centrum för handel och informationsflöden, vilket banar väg för industriellt ledarskap
  • bejaka nya affärsmodeller, start-ups och innovativa digitala plattformar genom ett tillåtande regelverk för hela marknaden och inte ensidig reglering för att hindra det nya