Diakonia och Davidstjärnorna

[BILD1]Ska man låta barn leka rollspel där man utmärker judar med Davidsstjärnor för att sedan markera att de tittar argt på araber och inte låter dem få del av det vatten som finns? Och om någon lanserar ett sådant rollspel för att förklara konflikten i Mellersta Östern, vem tror man det är?

Faktum är att det är de svenska frikyrkornas samarbetsorganisation Diakonia som på det här viset bedriver kampanj mot Israel, ”på människornas sida” som man finkänsligt uttrycker det.

Med tanke på att Israel är det enda landet där araber har full rösträtt, full yttrandefrihet och är demokratiskt valda till parlamentet samtidigt som det är på Västbanken och i Gaza som de enda demokratiska valen på arabiskt territorium har avhållits är det märkligt att det så entydigt är Israel som Diakonia vill bedriva kampanj emot. I Syrien och Iran, för att ta några av Israels grannländer, råder inte bara brutal diktatur, man utvecklar liksom Hamas, Hizbollah och andra palestinska terrorgrupper medvetet en antisemitism där judar beskrivs som icke-människor som bör dödas just därför, man understöder och finansierar terrorism och självmordsbombare och motarbetar existensen av kristna grupper med diktaturens vanliga medel. Men det är mot demokratin Israel som Diakonia ställer sig på ”människornas sida”.

Historiebeskrivningen är också fascinerande. När Nasser mobiliserade de egyptiska styrkorna och drev bort FN från Sinai för att tillsammans med en unik militär övermakt från Syrien, Jordanien, Irak och Saudiarabien krossa Israel beskrevs det som lite löst prat som gav Israel anledning till aggression: ”1967 hade växte återigen spänningarna i regionen som aldrig varit lugn. Grannländerna Egypten, Syrien och Jordanien började rusta upp och prata om att attackera Israel. Men Israel hann före och attackerade Egypten.”

Och terrorgruppernas självmordsbombningar mot civila beskrivs som en engångshändelse i mer normal krigföring:

”1994 införde två palestinska grupperingar, Hamas och Islamska Jihad självmordsbombningar som vapen i kampen mot Israrel. 70 israeler dödades under det första året.” Att terrorn fortsatt under 13 år nämner inte Diakonia i sin kampanj.

Det finns inget om den totalitära islamismen som riktar sig mot demokrati och fria människor, som gör judehatet till ideologi i den kampanj som Diakonia driver, ej heller något om det faktum att Hamas vägran att erkänna Israel och stödet till raketattacker och självmordsbombningar binder det egna folket till en ockupation som hindrar självständighet och utveckling. Istället utvecklar Diakonia rollspel där man lär barn att israeler ska utmärkas med judestjärnor och är människor som vägrar andra människor att få vatten. Det är något unket över Diakonias kampanj.