Hoppa till innehåll

Diakonia glömmer bort palestinierna till förmån för deras ledare – replik i Dagen

Diakonias hållning innebär man i sin faktiska politiska handling solidariserar sig med en politik som har drabbat palestinierna hårdare än några andra.

Det säger sig självt att den israeliska ockupationen drabbar dem som är ockuperade, på samma sätt som ett krig drabbar de människor som lever i dess väg. Samtidigt är det slående att det faktum att det är just på ockuperade områdena som araber i denna region har fått genomföra demokratiska val. Det säger något om ockupationen jämfört med de diktaturer som Diakonia är tysta inför.

Och det är självklart att i den ständiga gråzon mellan krig och vapenstillestånd som råder på den palestinska myndighetens område kommer enskilda människor och rättsäkerheten i kläm. Jag har varit på Västbanken och sett den svåra situation som palestinier lever i men jag har också sett annat.

Under årtionden har den palestinska rörelsens ledare vägrat att erkänna Israel, fortsatt att odla terrorism mot barn, ungdomar, kvinnor och män på gator och torg samtidigt som man i sin propaganda har odlat antisemitism och hat mot staten Israel. Miljarder i bistånd har inte gått till ekonomiskt utveckling och de fattiga utan till korruption och till att finansiera stora säkerhetsstyrkor som har ägnat sig åt att upprätthålla enskilda ledares säkerhet och maktpolitiska ambitioner istället för enskildas säkerhet på gator och torg.

Den palestinska myndigheten styrs i dag av en majoritet som vill utplåna en existerande stat och vars ledare utesluter ett erkännande av Israel. Det är en rörelse som odlar antisemitisk propaganda och hat. Synen på människors fri- och rättigheter står i konflikt med världssamfundets allra mest grundläggande krav.

I en sådan region, dominerad av några av världens mest brutala diktaturer, och i en sådan konflikt väljer Diakonia att ställa krav på bojkott av den enda demokratin och tiger inför dem som vill utplåna Israel därför att landet är judiskt. Det är, oavsett hur god vilja man har, att hamna på fel sida. Det är inte första gången i världshistorien välmenande krafter har gjort det. Det förbättrar inte Diakonias sak.