Hoppa till innehåll

Det var Trump som vann valet – åt demokraterna

Den stora triumfen i det som nu skett ligger inte i de som blev valda utan i den som blev utröstad. Varje försök till att sätta en annan bild riskerar att underminera Biden-administrationens möjligheter att vinna stöd i kongressen och i det amerikanska samhället. Den bilden nonchalerar det faktum att USA är långt mycket större än det Washington vi fått bilder ifrån.

Den sittande presidenten demonstrerar nu genom att vägra erkänna sig som förlorare både varför han förlorade och varför det är så viktigt att nu föra en politik som kan förena. Det handlar om demokratin, dess form, dess innehåll och dess budskap.  

Donald Trump vägrar erkänna sig besegrad. Han menar att valet präglats av valfusk och att det enda resultatet som kan erkännas är det han själv vinner. Den demokratiska process av fria val som en gång fick honom själv vald underkänner han nu.

För diktatorer världen över är detta ljuvligt att höra. Presidenten för världens viktigaste demokrati underkänner demokratin i det egna landet. Så kan de i framtiden legitimera sitt förtryck och förakt för fria val. 

Det han nu säger ligger i linje med vad han tidigare sagt och har gjort. Utnämnt den fria pressen som folkets fiender, utmålat domstolar som hinder för folkets makt och utmålat oppositionspolitiker som vidriga extremister eller helt enkelt bara hånat dem. Vägrat ta ställning till de samlade uppgifterna från de amerikanska underrättelsetjänsterna om ryska påverkansoperationer ända in i den amerikanska valprocessen. Talat vänligare till despoter än till ledarna för allierade demokratier. 

Dolt sina affärsoperationer eller helt enkelt utnyttjat sin politiska ställning för att utveckla dem. Skattesänkningar som till prioritering har gynnat de stora inkomsterna men inte de små. Bidrag i samband med Coronapandemin som varit mer gynnsamma för hans vänner än de små företagen runt om i USA. Hotat att använda sin offentliga makt mot företag och företagsledare som kritiserat hans politik och bett andra länder om stöd för att attackera och misstänkliggöra sina politiska motståndare. Han har inte gjort USA stort utan till ett annat land.

Han menar till och med att det var han som vann valet. Och något ligger det i vad han säger, om än tvärtemot vad han menar. Trump vann valet men åt demokraterna.

Noterar att det nu finns dem som vill finna något gott i vad Donald Trump har gjort. Sanningen är att han har skadat den fria världen liksom USA, både genom att föda interna motsättningar och hylla extremister och genom att förkasta demokratiers vänskap. Underminerat handelspolitiken i tron att ett underskott är det stora problemet i en form så att han motverkat handel med sina allierade men likväl fått ett större handelsunderskott. En budgetpolitik som lett till ett större budgetunderskott än någonsin. Det är en politik med massiva stimulanser som gett stigande tillgångsvärden, som på börsen, men mindre medverkat till fler investeringar i företagen. Och han vägrar erkänna sig besegrad i ett fritt val utan har vädjat till extrema grupper att stå beredda. Hans politik mot det fria och öppna samhället överskuggar allt det man kan ha uppfattningar om i olika sakfrågor. 

Därmed blev han också demokraternas främsta tillgång. Det var Trump som vann valet åt Biden. Den mediala förtjusningen över att nu tro sig finna ett USA som man kan känna igen från den svenska partipolitikens symboler är både vilseledande och fel. Det var Trump som var demokraternas starkaste kort. På goda grunder.

Joe Biden är en allmänt respekterad och pålitlig person, som har den karaktär som krävs för att ena människor men sannolikt inte den karisma som krävs för att ena det politiska etablissemanget. För Europa kommer han däremot framstå som en återgång till en pålitlig partner. Putin, Orban och Erdogan liksom den saudiska kungafamiljen känner inte någon större glädje över Bidens seger, ej heller ledningen för Kinas kommunistparti med Xi i spetsen. Där är den stora framgången för världen. 

För USA är det svårare. Det delade land vars motsättningar Trump har kunnat utnyttja för att så ännu mer splittring i saknar en tillväxt på bredden, genom nytt företagande, modern infrastruktur och bra skolor. Sjukvården måste ges en tryggare bas för alla. Fattigdomen och maktlösheten mitt i det amerikanska samhället är inte resultat av Trumps politik utan av decenniers brist på reformer och framtidstro. Ett problem är att demokraternas välfärdspolitik har misslyckats där den förts. Det gällde under Obama och under Clinton men även under republikanske Bush mellan dem.

Den amerikanska politiska kartan har under de senaste femton åren inte förändrats på grund av politiken utan på grund av skillnaden mellan de delar av USA som har utvecklats och de som har stått stilla. Trump stod som allra starkast där utvecklingen stått som allra mest stilla. Det var där det var allra lättast att så konspirationsteorier, tala osanning, förtala motståndare och utlova allt så länge man stängde USA mot omvärlden. Stater som Florida och Texas är framgångsrika ekonomier men också djupt splittrade mellan det nya och det gamla och påverkade av nya motsättningar som har skapat sin politiska karta. 

Det är inför dessa problem som Biden kommer att prövas. Där kommer inte partiets vänsterflygel vara honom till någon hjälp, vare sig vad gäller politikens innehåll eller dess nödvändiga allianser. Det kommer att kräva investeringar i infrastruktur och utbildning parallellt med reformer för den nya tidens företagande och jobb. 

Men med detta sagt. Den främsta vinnaren ur valet blev den amerikanska demokratin. Det överskuggar inte bara andra problem och motsättningar utan gör det också möjligt att hantera dem om man har rätt politisk agenda. De kommande månaderna under en besegrad Donald Trump kan visa sig bli en mardröm för det USA som nu måste resa sig. 

Den kampanj mot valets legitimitet som säkerligen kommer att följa även därefter kommer försvåra de reformer som behövs och riskera att skapa sina egna problem i form av våld och hat. Biden har de personliga förutsättningarna att skapa förtroende mellan grupper men många av hans demokratiska vänner har tyvärr en annan agenda. Därför är det viktigt att han nu gör sig till president för hela USA.