Hoppa till innehåll

Det var subsidiaritet och TF som vann

Det framställs på sina håll som att dagens röstning i Europarlamentet var en seger för Berlusconi och en förlust för dem som vill värna den fria pressen.

Så är det inte. I så fall hade vi som var emot att Europarlamentet ska vara en överdomare för situationen i olika medlemsstater och i den partipolitiska konflikten där inte vunnit. Det är en tendens som många, inte minst de som är emot det de kallar överstatlighet hemfaller åt.

Men Europaparlamentet är inget överparlament som ska rescensera och bedöma situationen i Italien, Frankrike, Österrike eller Sverige, allra minst i form av allmänt politiskt tyckande. Om Berlusconi finns det mycket att säga, men det är inte Europaparlamentets ansvar att avgöra vad som är rätt och fel i Italien. Om Italien bryter mot fördraget är det domstolens sak att avgöra, inte den politiska majoriteten i Europaparlamentet.

Det är i det italienska parlamentet som italiensk politik ska utformas. Precis som det är i Sveriges Riksdag som grunden för det svenska samhället utformas. Det kallas subsidiaritet och respekt för medlemsstaternas suveränitet. Det är så EU har utformats. Tillsammans lagstiftar vi om det som vi gemensamt har överlåtit till gemensamt beslutsfattande. Det innebär inte att EU avgör vad som är medlemsstaternas suveränitet. Det är intressant att de rödgröna konsekvent röstade för att Europaparlamentet ska vara detta överparlament och mot subsidiariteten.

I det förslag som liberaler, socialister, vänster och gröna röstade för ingick också ett krav på en europeisk lagstiftning om mediafrihet. Det är i sig ett än mer långtgående ingrepp i den nationella suveräniteten. Det skulle innebära att EU skulle ta över ansvaret för den svenska tryckfriheten och pressfrihetslagstiftningen. Att låta europeisk lagstiftning ta över den unika nationella kompetensen att lagstifta om det som avgör tryckfrihet och pressens frihet innebär inte bara centralism och en överstatlighet som vare sig nuvarande eller blivande fördrag innehåller.

Det är också ett hot mot den svenska tryckfriheten. Det är mot den bakgrunden förvånande att så många i sin iver att attackera Berlusconi, något som det är lätt att ha förståelse för, låter principerna om subsidiaritet, EU:s roll gentemot medlemsstaterna och den svenska riksdagens självklara rätt att värna den svenska tryckfriheten. Det har jag svårt att förstå. I dag var det vi moderater som värnade den svenska tryckfriheten när det ställdes krav på europeisk lagstiftning. Vi vann. Det var vad dagens omröstning handlade om.