Hoppa till innehåll

Det "tråkiga" Europa värt att fira – Nyårskrönika i Borås Tidning

I och med det nya året blir Rumänien och Bulgarien medlemmar i EU. Men det är egentligen inte de som går in i EU, det är rättstaten, den stabila demokratin och medborgarnas frihet som utvidgas till dem. Det är vårt samhälles regler med respekt för den enskilde medborgaren, med säkerhet och trygghet och lika rätt inför lagen som nu blir verklighet i ett Europa som är långt borta men vars medborgare i den nya tiden inte är långt borta från oss. Deras rättstat och deras demokrati ger oss större säkerhet och trygghet och deras medborgare en bättre framtid. Det är inte bara högstämda ord utan en konkret verklighet.

Det finns ett annat sätt att beskriva det. När jag för första gången besökte Estland 1989 var det för att träffa dem som i konflikt med den sovjetiska ockupationsmakten och den socialistiska diktaturen kämpade för estnisk självständighet. Jag var där för att ge dem vårt stöd med bland annat mobiltelefoner som kunde användas via det finska telenätet och böcker samt för att inbjuda de ledande företrädarna till Sverige för att studera ekonomi, statskunskap och hur en rättstat fungerar. En av de ledande företrädarna för självständighetsrörelsen sa till mig då en sak som jag inte glömmer. Han sa” Gunnar, jag längtar till den dag då Estland är lika tråkigt som Sverige”.

Hans formulering var inte elak utan en ironi för att påminna oss om värdet av att leva ett liv som inte ständigt är i mitten av medias dramatik, där risken för diktaturen inte ständigt skapar oro, där rädslan för att militär trupp ska slå ner dem som kämpar för demokrati inte existerar och där det normala är fred och säkerhet, inte hot och rädsla. När internationella media inte har något dramatiskt att rapportera om är det för att vi lever i trygghet i stabila samhällen. Den ”tråkigheten” är något att glädjas åt.

Och där har EU varit framgångsrikt. Estland är i dag liksom resten av EU ett land som lever i normalitet och inte i ständig dramatik i kampen för överlevnad, frihet och självständighet. Europa är stabilt och säkert och blir ytterligare stabilt och säkert i och med det nya året.

Det är just därför som så många andra länder vill bli medlemmar. De ser de framgångar som Europasamarbetet och de vill ta del av dem. Det gäller hur den inre marknaden ger bättre förutsättningar för välstånd och nya jobb, hur rättstaten ger den enskilde frihet, hur öppna gränser minskar motsättningar och stärker freden. Hade EU misslyckats i detta, det mest fundamentala, hade vi inte sett en lång kö av intresserade nya medlemmar. De ser i stället en union som ger människorna bättre livsmöjligheter.

Det är den ”tråkighet” detta ger som de vill bli en del av. Den är nämligen en förutsättning för att vi i vardagen ska kunna glädjas över allt det som ett normalt liv ger möjlighet till och som så många människor saknar. Trygghet för våra barn. En ekonomi som ger välstånd och trygghet. En framtid som vi kan styra över. En möjlighet att leva våra liv efter egna drömmar. Det finns all anledning att skåla för den glädjen när nyårsklockorna ringer in ytterligare några medlemmar i Europeiska unionen.

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark är moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet