Hoppa till innehåll

Det Sverigedemokraterna verkligen är

Sverigedemokraternas opinionssiffror leder nu till en ny diskussion om hur debatten med detta parti ska tas. Svaret borde vara enkelt.

För det första vore det bra om socialdemokraterna i sin debatt inte försökte skapa en bild av att Sverigedemokraterna ska få en vågmästarroll efter valet 2010. I sin iver att attackera regeringspartierna har socialdemokraterna blivit den främsta kraften för att lyfta fram Sverigedemokraternas betydelse. För det andra måste debatten kring Sverigedemokraterna som ett främlingsfientligt parti fokusera på just denna hållning och de värderingar som är grunden för partiets ställningstaganden i sakfrågor.

Men det är inte sakfrågorna i sig som gör partiet annorlunda och värt en särskild hållning. Det är just viljan att dela in människor i vi och dom. Vid deras riksmöte nyligen höll deras partisekreterare ett anförande som handlar just om hur de försöker skapa bilden av en svenskhet som utestänger och som de menar definierar människor. Det är i den människosynen som de skiljer ut sig från andra partier, inte på grund av uppfattningar i ett antal sakfrågor som sådana.