Hoppa till innehåll

Det svenska ordförandeskapet 2009

Vet inte om det anses opassande att ta upp en politisk fråga. Men Peter Eriksson sa i gårdagens partiledarutfrågning en sak som har en viss betydelse för synen på de olika regeringsalternativen under nästa mandatperiod, och det är ju faktiskt det som valet handlar om.

Den regering som tillträder efter valet kommer under hösten 2009, att ha ansvar för slutförandet av arbetet med ett nytt fördrag. Som det ser ut nu ska det svenska ordförandeskapet också slutföra arbetet med att utvärdera och omvärdera unionens långtidsbudget. Och förutom att utvidgningsprocessen i sig kommer att ställa stora krav på Europeiska unionens ordförandeskap kommer möjligheten att få ett nytt fördrag på plats att ha en avgörande betydelse för den fortsatta utvidgningsprocessen. Det gäller också viljan att modernisera unionens budget och utgiftsinriktning.

Det är svårt att se hur en regering Persson som under alla omständigheter kommer att vara djupt beroende till vänsterpartiet och miljöpartiet ska kunna klara denna uppgift. Ett nytt europeiskt fördrag måste i sina huvuddrag både bygga på den text som regeringarna en gång har enats om och de förändringar som krävs för att det ska kunna bli ratificerat av unionens alla medlemsstater. Det kommer att ställa höga krav på förmågan att lyfta fokus på fördragets syften och unionens övergripande mål. Men om miljöpartiet dessutom sitter med i regeringen blir det ännu svårare?

Även om de står utanför en regering är det svårt att se hur de ska kunna låta bli att ställa krav inom ett område där de anser sig ha sina viktigaste uppgifter, att föra Sverige ur EU. Ska de medverka till att unionen får ett nytt fördrag med hjälp av det svenska ordförandeskapet eller kommer de att urholka de politiska förutsättningarna för Sverige att göra det? I det senare fallet kommer Sverige inte att på ett meningsfullt sätt kunna ta ansvar för ordförandeskapet, med stor förlust för svenska intressen och för Europa som följd.

Frågan bör ställas till dessa två partier som nu kräver att få sitta i den regering som ska ansvara för det svenska ordförandeskapet. Men även Göran Persson borde ha ett svar.