Det som inte borde ske i Europa

Det som nu händer i Ukraina och kring Ukrainas gränser tillhör det som vi inte trodde skulle upprepas i Europa. Den ryska regimen hotar med omfattande militära insatser mot ett annat suveränt land. Den odlar och underblåser nationalistiska strömningar och konflikter. Genom påtryckningar och hot har man försökt ändra Ukrainas väg mot framtiden. Och nu försöker man, efter att ha försvarat och skyddat en korrupt och falsk regim som inte tvekat att sätta in vapenmakt mot egna medborgare, ytterligare underblåsa konflikten i landet men också trappa upp hoten.

 

Det Ryssland nu försöker göra strider mot all internationell rätt. Man använder ekonomisk krigföring för att tvinga ett annat land på knä. Man hotar med att ställa sitt stridsflyg berett för insatser i ett annat land. De som nu anser att Ryssland ska få ha sin väg undergräver alla suveräna staters rätt. De som anser att Ryssland är oförmöget att hota fred och stabilitet i vår del av världen har fel på det tydligaste sätt man kan ha. Europa och Europeiska Unionen måste klargöra att Ryssland gör sig till sin egen fiende om man genom hot och konflikt gör sig till fiende med sin omvärld och undergräver allas säkerhet och stabilitet.