Hoppa till innehåll

Det räcker inte med en leende statsminister – lämna besked om politiken

Problemet i Sverige är inte bristen på opposition utan bristen på en regering som regerar och har besked. Den hanfallenhet som socialdemokratin uppvisat inför företagsutflyttningen, den växande sjukfrånvaron och växande statliga underskott visar att man inte klarar av att möta de utmaningar som präglar vår tid. Före valet måste regeringen svara på hur man skall vända på företagsutflyttningen, hur man skall få ner sjukfrånvaron och vilka besparingar och skattehöjningar man tänker sig för att klara utgiftstak och växande underskott. Det sa moderaternas ekonomiska talesman Gunnar Hökmark i Björkvik på lördagen.

I riksdagens avslutande debatt förklarade Göran Persson att han skulle låta andra tala om problemen i Sverige. Själv skulle han möta väljarna med ett leende. Men Sverige behöver mer än en skrattande statsminister. Sverige behöver en statsminister som inte avfärdar svåra samhällsproblem som svartmålning. De som drabbas av sjukfrånvaron, av företagsutflyttningen och kommande skattehöjningar har rätt att få mer än ett leende av Göran Persson. De har rätt att få besked om den politik som socialdemokraterna vill föra för att hantera några av vårt samhälles största problem. Jag har därför tre frågor till Göran Persson som i morgon talar i Björkvik.

Vi har i dag en rekordartad utflyttning av företagsägande, investeringar och sparande. Sista steget ut för Pharmacia är bara ett led i en förändring som håller på att urholka det svenska näringslivets grundläggande strukturer. Det är ofattbart att socialdemokraterna bara väljer att se på och inget göra för att förbättra Sveriges konkurrenskraft om företag och investeringar. På vilket sätt skall socialdemokraterna förändra sin politik så att utvecklingen kan brytas?

Arbetslösheten har inte pressats ner genom nya jobb utan genom en extrem tillväxt av sjukfrånvaro och förtidspensioneringar. Trots detta har den svenska sysselsättningsgraden utvecklats sämre än i andra jämförbara länder. Regeringen har under fem års tid inte gjort något åt en utveckling som urholkar den svenska arbetsmarknaden, som leder till kraftigt växande utgifter och som slår hårt mot enskilda människor. Vad skall regeringen göra för att vända på utvecklingen?

Enligt Ekonomistyrningsverket kommer utgiftstaken att sprängas med 15 miljarder nästa år. Det underliggande underskottet i statens finanser kommer att bli 60 miljarder, under förutsättning att regeringens optimistiska prognos för tillväxten från i våras håller. Annars blir utgifterna och underskottet ännu större. Det kan bara hanteras genom besparingar och höjda skatter. För att klara underskottet och nya utgiftslöften kommer socialdemokraterna behöva höja skatterna med 50 miljarder kronor, mer än 1500 kronor i månaden för vanliga hushåll. Hur mycket besparingar och hur mycket skattehöjningar kommer regeringen genomföra?