Hoppa till innehåll

Det måste handla om tillväxt

I ekonomiska utskottet om krisens hantering, med presentationer av Jean-Claude Juncker, Olli Rehn och den polske finansministern Jacek Rostowski.

Noterbart är att diskussionen mer handlar om hur man ska få marknaderna att inte göra som man gör – trots att hela problemet med att finansiera de största underskotten är att även medlemsstaterna tvekar att låna för mycket eftersom det finns för lite förtroende för vissa länders förmåga att betala tillbaka – att en finansiell transaktionsskatt skulle vara en lösning på problemet – som om det är finansiella transaktioner som skapat underskotten och bristande konkurrenskraft – och funderingar på vem som ska styra den ekonomiska politiken.

Men väldigt lite om vilka reformer som redan borde ha genomförts och vilka som måste göras nu om vi ska kunna få förtroende för Europas förmåga till ekonomisk tillväxt. Det återstår mycket innan vi kan vända ut från krisen.