Hoppa till innehåll

Det handlar om tillväxtkraften

Det växande danska underskottet och den tyska inbromsningen sätter båda fokus på att det grundläggande problemet för Europa är tillväxtkraften.

Den ekonomiska politiken måste inrikta sig på att skapa större tillväxtkraft för att möta de utmaningar som omvärlden ger.

Det är mot den bakgrunden som ständiga försök att skapa nya former för beslutsfattande istället för de beslut som behövs är ett uttryck för fel fokus. Det samma gäller debatten om en finansiell transaktionsskatt som sägs vara ett sätt att komma tillrätta med budgetkrisen. Den är ett uttryck för hur europeiska ledare inte förmår sätta fokus på tillväxten. Det är därför skuldkrisen vuxit fram som den har gjort och det är därför det nu skapas osäkerhet om olika medlemsstaters förmåga att hantera sina skulder. Behovet av att skapa ny tillväxtkraft gäller i hela EU och i alla medlemsstater. Det bör stå högst på agendan.