Hoppa till innehåll

Det handlar om ekonomin, von der Leyen

Altinget debatt, publicerad den 13 september 2023

Det finns en sak som nu måste prägla Europeiska unionens reformarbete mer än andra. Om
Europa ska vara en geopolitisk kraft, med förmåga att värna europeisk säkerhet och stabilitet
samtidigt som vi globalt kan hävda en internationell rättsordning baserad på mänskliga fri-
och rättigheter måste vi sträva efter ett ekonomiskt ledarskap. Ursula von der Leyens tal i dag
när hon presenterar State of the Union måste fokusera på vår konkurrenskraft, vår förmåga till
innovationer och tillväxt och viljan att upprätthålla en öppen internationell ekonomi präglad
av fri handel.


Europa ska stå i centrum för den fria handelns utveckling, vi måste dra nytta av den fria
handelns konkurrens, vitalitet och förändringstryck. Varje tanke på att vi ska söka vår egen
väg genom det som kallas strategisk suveränitet eller strategisk autonomi, som i förtäckta
ordalag handlar om protektionism och tron på att europeiska företag kan bli globalt ledande
om vi skyddar dem från internationell konkurrens, motverkar inte bara vår konkurrenskraft
utan också våra möjligheter att spela en global roll.


Rysslands anfallskrig i Ukraina är en av de stora utmaningar som Europa står inför. Kriget
handlar ytterst om Europas säkerhet och stabilitet. Därför är det en överordnad europeisk
uppgift att värna Europas frihet genom att Ryssland kan besegras i Ukraina. Det är bara så
framtida ryska ledare kan tvingas inse att Rysslands väg till Europa går över demokrati och
rättsstat, aldrig genom hot, aggression och krig. Vår förmåga att möta det hot som Ryssland är
beror på vår ekonomiska styrka och förmåga till utveckling.


Det samma gäller våra möjligheter att bidra till en global klimatpolitik som bygger på en
omställning från fossilt beroende till nya teknologier. Det är vår förmåga till ekonomisk och
teknologisk utveckling som kommer att vara avgörande för våra möjligheter att globalt sätta
en agenda och internationellt driva en förändring som världen över kan ge resultat. Vi måste
vara den av världens ekonomier som snabbast utvecklar nya energikällor, digitaliserar bäst,
har god tillgång till elkraft, utvecklar nya trafiksystem, nya industrier och leder när det gäller
artificiell intelligens.


Det samma gäller Kina, som i dag ställer allt större anspråk på att få dominera andra. Det är
bara om vi kan utveckla en ekonomisk styrka som binder samman den fria världens
ekonomier som vi kan uppnå en situation där Kina tvingas förhålla sig till den internationella
rättsordningen istället för att demokratier tvingas förhålla sig till diktaturens krav på makt.
Både när det gäller Ukraina, klimatfrågan och Kina är det uppenbart att vi måste gå
tillsammans med USA. När det gäller Rysslands krig är det uppenbart att Europa bara kan
möta de ryska hoten genom ett nära samarbete och allians med USA. Det samma gäller hur vi
tillsammans med USA kan möta Kinas allt mer långtgående hot. Och det gäller klimatfrågan
som kräver att de stora moderna marknadsekonomierna i allians kan utveckla morgondagens
teknologier och företagsamhet. Det gäller också hur vi kan påverka alla de länder som runt
om i världen kommit att präglas av autokratier och diktaturer. Europa och USA har ett
gemensamt ansvar att hålla demokratins styrka högt.


Det är därför som det är så viktigt att Europa nu reformerar. Vi måste bryta det senaste
decenniets ekonomiska stagnation. För tio år sedan var den europeiska ekonomin jämbördig
med den amerikanska och vi var tillsammans nästan fyra gånger så starka som den kinesiska.
I dag är den kinesiska ekonomin något större än den europeiska och USA väsentligt större. Vi
måste under kommande decennier vara den del av världen som får fram flest nya företag, som

kan låta innovationer utvecklas, forskning ligga i täten och tillväxt föras in i de banor som
skapar både välfärd och en grön omställning. Det handlar om ekonomin Ursula!


Gunnar Hökmark
Gunnar Hökmark är ordförande för tankesmedjan Frivärld och tidigare
Europaparlamentariker