Hoppa till innehåll

Det finns många skäl för Europa att stödja det östra partnerskapets länders utveckling mot Europa- Krönika NT

I slutet av november håller EU toppmöte med det östra partnerskapets länder. Det är Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Azerbajdzjan, Armenien och Georgien. Det är ett samarbete som syftar till att öka handel, investeringar och skapa en grund för demokrati och rättsstat. Det är just därför ett samarbete som Ryssland och Putin regimen räds för. Därför försöker man skrämma sina grannar från att signera avtal med EU om fördjupat samarbete samtidigt som man försöker kontrollera dem.

Vitryssland är en brutal diktatur som inte kommer få något samarbete så länge man inte respekterar fundamentala regler för demokrati och rättsstat. Ukraina hotas av Ryssland med handelsblockader och höjda energipriser för att tvinga ner landet på knä. Det är det uttryckliga målet med rysk politik gentemot Ukraina.

Efter att den armeniska presidenten i Moskva fick höra Putins ord om att upprusta grannlandet Azerbajdzjan svängde Armenien och gick med på att gå med i Rysslands tullunion, som just bygger på höga tullar som avskärmar länderna från den globala ekonomin. Så nu har Armenien fallit in i Putins grepp.

Georgien lever fortfarande med ryska trupper som ockuperar två olika delar av landet och som provocerar kring dessa gränser. Genom kriget 2008 har Ryssland visat att man är berett att med militära medel invadera ett annat land. Nu styrs landet, efter demokratiska val, av en oligark från den ryska ekonomin. Rättsstaten undermineras men förhoppningsvis ska man kunna komma EU närmare för att på det viset få ett ramverk av demokratiska regler som stärker rättsstaten.

Moldavien provoceras ständigt genom att gamla krafter använder sig av korruption och hotar med att hålla landet delat genom rysk trupp i den del som kallas Transnistrien. Ryssland blockerar vinimport från Moldavien som är en viktig del av landets export.

Azerbajdzjan har i skenet av ryskt tryck kunnat undvika kraven på demokratiska reformer. Det är en familjediktatur med oljerikedomar. Just nu finns inget tillräckligt tryck på demokratiska reformer.

Den intressanta frågan är varför Ryssland hotar sina grannar. Varför är regimen Putin rädd för ett ökat europeiskt samarbete som kan ge ekonomisk tillväxt i grannländerna och som stärker demokrati och rättsstat?

Svaret är tyvärr uppenbart. Ekonomisk tillväxt som kommer genom reformer som öppnar upp ekonomin för konkurrens och ett från staten oberoende näringsliv drabbar Putinregimens trovärdighet eftersom den genom sin politik har strypt all tillväxt utom den som kommer från olja och gas. Reformer för demokrati och rättsstat innebär ett hot mot det som är Putins maktbas, nämligen förmågan att upphäva demokrati och rättsstat. Länder som kan söka sig till den globala ekonomin blir mer oberoende av Moskva.

Det finns många skäl för Europa att stödja det östra partnerskapets länders utveckling mot Europa samtidigt som vi är tydliga med att demokrati och rättsstat måste vara grunden. Skriver Ukraina, Georgien och Moldavien på sina olika samarbetsavtal stärks deras medborgares möjligheter samtidigt som deras länder blir öppnare. Och då kan vi säkerligen få sen en utveckling även i de andra länderna. Kampen för fred, säkerhet och demokrati i Europa är inte avslutad.

Gunnar Hökmark