Hoppa till innehåll

Det finns inget egenvärde i att detaljstyra hur utsläppen ska minska, det viktiga är att de minskar – replik i Sydsvenskan

  • av

Om EU ska klara unionens högt ställda klimatmål och så småningom nå ännu högre, behöver både Sverige och EU vara ett föredöme, inte ett exempel på dyr och snårig detaljreglering. Det skriver Christofer Fjellner och Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker för Moderaterna.

En lögn blir inte sann bara för att den upprepas. Energieffektivisering är ett viktigt medel för att minska utsläppen, men EU:s klimatpolitik gynnas inte av att socialdemokrater som Jytte Guteland gör detaljreglering och symbolpolitik till huvudsak.

Europaparlamentet gör nu om regelverket som styr hur Europa ska nå de klimatmål vi beslutade om för ett par år sedan. För oss är det viktigare att utforma en politik för minskade globala utsläpp, för investeringar och innovation, än att bidra till byråkratiska och centralistiska system som detaljreglerar vartenda steg på vägen.

Det finns inget egenvärde i att detaljstyra hur utsläppen ska minska, det viktiga är att de minskar. Om det sker genom mer effektiv energianvändning eller mer ren energi spelar ingen roll för klimatet.

Sverige står för några promille av världens totala utsläpp av växthusgaser och EU för mindre än 10 procent. Varken Sverige eller Europa kan på egen hand få bukt med klimathotet. Om utsläppen ska minska behöver Sverige och EU övertyga resten av världen om att den måste ta sin del av ansvaret. Det kräver att vi har en klimatpolitik som får andra länder att följa våra exempel, som är kostnadseffektiv och som istället för att vara en hämsko skapar förutsättningar för fler jobb och ökad tillväxt. Gutelands dyra detaljreglering av klimatpolitiken innebär motsatsen.

Varken vi eller Jytte Guteland vet vilka av framtidens innovationer som kommer att effektivt minska utsläppen. Idag vurmar Guteland för ledlampor, i morgon för något annat. Men detaljstyrning är inte synonymt med en ambitiös klimatpolitik utan gör den bara mindre flexible.

Huvudsaken är att utsläppen minskar och att det sker kostnadseffektivt. Sverige, Italien och Bulgarien har olika förutsättningar och lösningarna ser därför olika ut.

Om EU ska klara unionens högt ställda klimatmål och så småningom nå ännu högre, behöver både Sverige och EU vara ett föredöme, inte ett exempel på dyr och snårig detaljreglering. För att lyckas med det är en klimatpolitik som kan kombinera minskade utsläpp med ökat välstånd, tillväxt och jobb, avgörande.

Det är hög tid att Socialdemokraterna överger symbolpolitiken till förmån för en klimatpolitik som gör skillnad på riktigt.