Hoppa till innehåll

Det finns ingen EU-militarisering – slutreplik i Dagens Nyheter

Europas länder är i dag utsatta för ett hot, inte för att man tillhör en allians eller union, utan för att man är öppna samhällen och rättsstater. Därför behöver vi stärka svenskt försvar, stärka Nato och även utveckla en starkare europeisk förmåga, skriver Gunnar Hökmark (M).

I en replik till min artikel om vikten av att stärka det svenska försvaret genom en engångssatsning förutom årliga anslagshöjningar hävdar Mark Brolin att jag är EU-militarist. Han hävdar inte bara det utan att det är EU-militarismen som hotar Europas säkerhet och att det leder till ett tandlöst svenskt försvar, detta som en replik på mina förslag om en snabb stärkning av det svenska försvaret. Det är svårt att få ihop. Det blir inte lättare eftersom Brolin tycks hävda att det är just denna EU-militarism, oklart var den finns och vilken skepnad den har, som hotar Europas säkerhet, snarare än Putins aggressioner och Trumps skapade osäkerheter.

För det första finns det ingen EU-militarisering. Däremot finns det många förslag om att EU bättre ska samordna de militära resurser som finns, för att den vägen skapa ett starkare europeiskt ben i Nato. Att EU skulle ha ett försvarsindustriellt samarbete i stället för en mångfald av nationella lösningar är knappast ett uttryck för militarisering.

För det andra är obegripligt hur Mark Brolin kan se en bättre europeisk försvarsförmåga, eller en ökad samordning av förmågor inom EU, som det stora hotet mot freden i Europa. Vilket hot utgör demokratiska länders samarbete mot någon? På vilket sätt skulle dagens gemensamma förband hota freden någonstans? Det är som om Brolin inte noterat att Ryssland bedriver krig i Ukraina, ockuperar territorier i Georgien, underminerar demokrati och suveränitet i Moldavien, hotar de baltiska staterna liksom de nordiska länderna. Det faktum att Ryssland har en långt mindre ekonomi än Europa förändrar inte detta faktum eftersom man byggt upp en uppenbar militär överlägsenhet, som man gärna använder som maktmedel för att kompensera för en allt svagare ekonomi.

För det tredje finns det ingen nota att betala för Nato-medlemskap, som Trump hävdar, och Brolin tycks tro. Varje land betalar för sitt försvar och sin förmåga. Det finns däremot en enighet om att de nationella försvaren kräver ökade resurser på grund av de hot som i dag finns mot Europas demokratier.

Ett allvarligt misstag som ligger i botten för Brolins replik men också för Trumps agerande är att bortse från den fundamentala skillnad som finns i den politiska logiken i demokratier kontra despotier som den ryska. Demokratins logik är öppenhet och fredliga medel. Despotins är slutenhet och våld. Det är så despotin överlever och det är så den kan nå sina mål. Europas länder är i dag utsatta för ett hot, inte för att man tillhör en allians eller union utan för att man är öppna samhällen och rättsstater. Det är ett hot mot varje despoti, som därför vill undergräva friheten och demokratin. Därför ägnar sig Ryssland åt omfattande upprustning, hotfulla övningar, krig där det behövs, desinformation, maktpolitik genom energi, kriminalitet som i Salisbury eller genom penningtvätt och maktpolitik för att tvinga andra att underordna sig despotins logik. Därför behöver vi stärka svenskt försvar, stärka Nato och även utveckla en starkare europeisk förmåga