Hoppa till innehåll

Det finns ansikten

[BILD1] [BILD2]I dag diskuterar Dagens Nyheter på ledarsidan den dåliga sidan av EU, i form av regleringar och lagstiftning som skapar byråkrati och försvårar för medlemsstaterna.

Det ligger mycket i det, arbetstidsdirektivet är bara ett exempel, men det finns en risk för att ansvaret blir ansiktslöst när man allmänt talar om EU. Det är ungefär som om vi skulle tala om problemet med Sverige, inte att vi har höga skatter utan att företeelsen Sverige skulle leda till högre skatter.

[BILD3] [BILD4]Det finns ett politiskt ansvar och det är inte EU som sådant som bär på det utan de valda företrädarna i regeringar och i Europaparlamentet. EU som sådant inför inte dåliga regler för arbetsmarknaden, det är den demokratiska processen som gör det och för att det ska gå och ändra på det är det viktigt att klargöra vem som har det politiska ansvaret.

I det här fallet är det inte minst de svenska EU-motståndarna som valde att använda EU för att reglera Sverige liksom den svenska delen av socialistgruppen medan vi moderater och andra röstade emot. Det finns ansikten bakom besluten. Det är de och inte EU som ska ställas till svars.