Hoppa till innehåll

Det extraordinära kräver något mer av civiliserade samhällen

De flyktingvågor som nu möter Europa kommer från ett brutalt krig, länder i kaos där våld och brutalitet går bortom vad vi kan förstå. Det är inte enskilda människor som flyr ett politiskt förtryck, inte dissidenter som förföljs och heller inte människor som vill söker en bättre vardag. Det handlar om människor som dag för dag söker överleva. De flyr från massvåldtäkter, slaveri, bestialiska avrättningar, grym tortyr och ett förakt för människoliv som varje civiliserat samhälle måste bekämpa och ge människor skydd ifrån.

ISIS försöker upprätta en stat men det handlar om något annat, nämligen ett nytt ondskans imperium som bygger på hot, terror och skräck.

Det är ett ansvar för civiliserade stater att bidra till att bekämpa ISIS. Det är i realiteten en polisinsats med de militära medel som det kräver. När en regim och en rörelse målmedvetet mördar och förnedrar människoliv måste det internationella samfundet vara berett att agera. Ondskan, och det är en ondska vi ser dominera en del av Europas grannskap, måste bekämpas. Det handlar inte om enskilda och oacceptabla övergrepp utan om en norm präglad av oacceptabel terror och systematiskt mördande. De skäl som gör flyktingvågen vi nu ser till en extraordinär utmaning måste hanteras med extraordinära medel.

Det är samtidigt ett ansvar för Europa att utanför den etablerade flyktingpolitikens begränsningar kunna möta människor för att ge dem överlevnad. Det ställer krav på alla medlemsstater i EU och det ställer framförallt krav på medborgarna. Politiska ledare måste visa och förklara att detta inte handlar om välfärdsförmåner, jobb och eller främlingar utan om människor som har en rätt att leva och som måste ges den rätten. Sedan må flykting- och invandrarpolitik utformas på olika sätt i olika länder men ansvaret faller på alla. Den utmaning vi nu möter tillhör inte de problem som kan lösas men som måste hanteras av samhällen som är civiliserade.