Hoppa till innehåll

Det brittiska valet hjälper inte situationen

Det brittiska valets utgång hjälper inte uppBig Ben två den situation som Europa nu står inför. Samtidigt ser vi att de problem vi står inför inte har så mycket att göra med euron eller EU som det faktum att internationella marknader är tätt hopbundna.

Det mest sannolika i Storbritannien är, trots att Tory blev största parti, att Labour bildar regering med liberaldemokraterna. Det är inte vad som just nu sägs, men många glömmer bort att de brittiska liberaldemokraterna står längre bort från Conservatives än från Labour. Det är mer Brown än Labour som liberaldemokraterna nu vänder sig emot. Och det problemet är lätt att lösa, inte minst för ett parti som har förlorat som Labour. Men det innebär också en stor och betydande oklarhet om hur en av Europas ekonomier ska ta itu med ett av de absolut största underskotten. Det kommer skapa en oro från Grekland över medelhavsländerna till Storbritannien. Därmed exponeras också Frankrike och Tyskland inför stora finansiella problem som är av ett helt annat slag än de problem som Grekland inneburit för dem och för andra.

För drygt ett år sedan fanns det en utbredd uppfattning att krisens problem skulle lösas genom stora statliga insatser och stimulanser genom ökade budgetunderskott. Inte minst Europas socialistiska partier gick i täten för denna politik. Jag och andra hävdade att en ökad upplåning som lösning på problemet med för stor upplåning inte var en särskilt lyckad tanke. Den skulle leda till nya finansiella problem, stigande räntor när ekonomin gick upp och minskat utrymme för privata investeringar.

Nu ett år senare ser vi hur de stora underskotten har hunnit i kapp Europa, och helt säkert kommer att skaka även USA. Den amerikanska börsen påverkas nu dagligen av rykten kring hur de europeiska underskotten, framförallt det grekiska, kan påverka bankväsende och finanssystem. Nu är det den stora staten och den obegränsade utgiftsökningarna som är problemet, inte staternas räddningsinsatser för de banker som var på väg att fallera.

Det innebär också att det som nu måste göras är tydliga besparingar och program för att återställa offentliga finanser samtidigt med konkreta tillväxtreformer. Det är inte så svårt att se vad som ska göras. Problemet är att alltför många skyller på sociala hänsyn alltmedan grundvalen för vår sociala trygghet faller samman.