Hoppa till innehåll

Det behövs en effektiv klimatpolitik – artikel i Norran

  • av

För att minska klimatpåverkan behöver den globala energiproduktionen bli helt fossilfri. Men det är bara möjligt om potentialen i kärnkraften utnyttjas samtidigt som investeringarna i förnybara energikällor, som sol, vind och vatten, fortsätter. Eftersom klimatförändringarna är globala behöver också åtgärderna vara det.

Symbolpolitiska handlingar, som subventionerade elcyklar och straffskatt på inrikes flygresor, bidrar måhända till partiers gröna framtoning. Men knappast till konkreta resultat. Inom klimatpolitiken, precis som inom all annan politik, behöver åtgärderna vara kostnadseffektiva. Fem myror är fler än fyra elefanter, men myrorna väger betydligt mindre.

Med andra ord: Att satsa en miljard kronor på att subventionera elcyklar är inte effektivt. Därmed är det också en dålig klimatpolitik. De pengarna kunde i stället ha investerats i en utbyggd överföringskapacitet mellan Sverige och länderna runt Östersjön, så att den svenska fossilfria kärnkraften kan ersätta fossila energikällor i exempelvis Polen och Estland.

För att minska klimatpåverkan behöver den globala energiproduktionen bli helt fossilfri. Men det är bara möjligt om potentialen i kärnkraften utnyttjas samtidigt som investeringarna i förnybara energikällor, som sol, vind och vatten, fortsätter.

Det är dessa enkla sanningar som är vägen framåt i klimatpolitiken. Inte de ”obekväma sanningarna”, som inte är sanningar, som att en inställd familjeresa till Kanarieöarna skulle märkbart minska de globala utsläppen. Inte ens om samtliga svenska familjer väljer att sluta flyga, eller om samtliga svenska flygplatser läggs ner, skulle det nämnvärt påverka de globala utsläppen. Än mindre kompensera för utsläppen från stora utsläpparländer som Kina, USA och Indien.

Flygandet i världen kommer att fortsätta att öka av den enkla anledningen att flyget är det snabbaste sättet att resa, i vissa fall det enda möjliga. I takt med att allt fler får en högre levnadsstandard, som ett resultat av ekonomisk utveckling, kommer fler människor att kunna resa. Det är en i grunden positiv utveckling.

Den enkla sanningen är att vi behöver bekämpa utsläppen, inte människors möjligheter att resa. Det görs genom innovation och effektiviseringar av flygmotorer och flygbränslen. Dagens flygplan är omkring 70 procent mer bränsleeffektiva än för 40 år sedan. Utvecklingen går åt rätt håll. Sveriges bidrag kan och bör vara en innovativ och växande flygindustri, som genom ny teknik kan få globala effekter.

I princip varje klimatdebatt som saknar det globala perspektivet förlorar sin relevans. Mycket kan göras hemmavid för en bättre miljö, i synnerhet vad gäller luftkvalitet i städer, eller främjandet av en levande svensk natur, men utsläppen av växthusgaser kan bara adresseras på global nivå.

Vi behöver bygga samman Europas elmarknader så att svensk fossilfri el kan exporteras i stället för att avvecklas, främja användningen av biobränslen och ett aktivt skogsbruk, fasa ut subventioner som låser fast oss vid gamla tekniker, investera i forskning och utveckling. Vi behöver säkerställa den tillväxt som är en förutsättning för att detta ska kunna bli verklighet.

En effektiv klimatpolitik bör ta tillvara de enkla sanningarna, inte de obekväma osanningarna.