Hoppa till innehåll

Det är terrorns vapendragare som ska bekämpas, inga andra,

Terrorattacken i Paris är en stor tragedi för enskilda människor som drabbats av död, skador och terror. Men det är också en utmaning mot det öppna samhället, mot demokrati och frihet. Det vi ser i Paris är att det finns väpnade hot mitt i våra samhällen.

Det är inte just Frankrike som drabbats av denna attack utan det öppna demokratiska samhället. Det kunde vara i Sverige likaväl som det som skedde i Norge för några år sedan kunde också ha skett i vårt land.

Om det är en Jihadistisk grupp, och det återstår att se, det som står klart är att det är samvetslösa terrorister, så är det också ett uttryck för att den krigföring som präglar Mellersta Österns olika delar, som präglas av förakt för det mänskliga livet inte begränsas till den delen av världen. Den riktar sig mot frihet och demokrati.

Det kräver en insikt om att det väpnade våldet måste kunna förhindras och om nödvändigt bekämpas med kraft. Den kraften måste varje demokratiskt samhälle ha. Det gäller Sverige och det gäller Europa. Det är den kraften att bekämpa terrorism vi nu måste fokusera på, inte på människor som kommer från andra länder.

Det är terrorister som bär ansvaret och det är de som ska tvingas möta konsekvenserna. Inga andra. I så fall går nämligen terrorns vapendragare fria.