Hoppa till innehåll

Det är protektionismen och inskränktheten han sätter först, inte USA

Trumps installationstal innehöll inte mycket om visioner och ideal. Tvärtom. Bara inskränkt nationalism och egoism som gör USA svagare. Han lyfte inte fram frihet, demokrati och rättsstat eller den fria världens gemenskap. Han lyfte bara fram det han menar är America First. Men det protektionism, isolationism och en värld där makt går före rätt han sätter först, inte USA. USA sätter han i andra hand.

För tvärtom hans löften så blir det ett mindre USA i världen, mindre viktigt för sina vänner, mer bekvämt för världens förtryckarregimer och mindre viktigt för dem som vill värna demokrati och internationell rätt.

Den amerikanska ekonomins framgångar hänger samman med den amerikanska ekonomins öppenhet. Konkurrens och marknadsekonomi förenat med dynamik och entreprenörskap. Det är inte tullar, murar och presidenters styrning av privata företags investeringar som gjort den amerikanska ekonomin stark utan öppenhet, fritt näringsliv och handel med omvärlden som både gett konkurrens och konkurrenter.

Ett slutet USA kommer förlora kraft som världens ledare och bli ett svagare land liksom en svagare och opålitligare allierad. Det kommer minska inflytande, respekt och säkerhet. Världens många olika hot mot säkerhet och fred är nämligen globala. Den terrorism som Trump vill bekämpa bekämpas inte bakom stängda murar i Kansas eller i Kentucky utan i samverkan med andra nationer världen över.

De hot som Putin innebär inte bara mot Europa utan mot sitt grannskap kräver stöd för internationell rätt och allierade, inte bara för Europas del utan också för USA´s säkerhet. Kinas växande ambitioner, ekonomiska kraft och militära förmåga begränsas inte genom att USA drar sig tillbaka bakom murar av tullar och protektionism utan genom handelsavtal som stärker västvärlden och demokratin, istället för att ge efter för Kinas krav på att få dominera sitt grannskap.

Den amerikanska kontinentens säkerhet och stabilitet behöver ett starkt USA som är så starkt att det kan och vågar samverka med andra, inte som räds öppenhet och frihetens ambitioner.

Det är tyvärr talande att Trump försöker göra sig till ovän i stort sett med alla utom med Putin och dem som vill göra främlingsfientlighet och motsättningar till överordnade politiska ideal. Och med Putin har han inte sin beundran för dennes despotiska ledarstil utan också det gemensamt att de båda förenar sin politiska makt med sitt eget företagande och ägande. Det är många gränser som överträds när dessa förenar sina intressen, i inget fall till fördel för fria länders suveränitet eller den fria världens säkerhet.

Ett USA som sätter friheten främst kan vara världens ledare, ett USA som sätter inskränktheten och protektionismen främst kan tro sig stort på hemmaplan men bara där. Den globala ekonomins ledarskap förutsätter att man är öppen för den globala ekonomins utmaningar, inte att man stänger dem ute, och att man förmår möta dem istället för att gömma sig eller hota. I den värld vi lever i skapas inte ledande välstånd och unika innovationer isolerat från andra utan i det ständiga mötet med ny konkurrens, nya kunskaper, ny forskning och nya marknader. Sätter man handelskrig främst skapar man ekonomiska förutsättningar som är sämst.

Så nu har vi en amerikansk president som anklagar media för att de rapporterade sakligt om hur många som deltog i installationsceremonin, som tror sig skapa nya jobb ur händerna, som säger media ljuger när de skrev att han attackerade underrättelsetjänster, som attackerar media och enskilda tweet istället för att attackera det egna landets problem och adressera dess möjligheter. Det är sorgligt.

Det finns dem som jublar, oklart varför, över denna president, kanske för att han angriper allt och alla i tron att han är ledaren och folket likadant som han. Men han står för en politik som riskerar försvaga den fria världen, underminera den fria handeln och rättsstaten. För dem som känner ett obestämt hat mot en rättsordning som gått dem emot, mot en öppen ekonomi som inte gett det de ville hoppas och som tror att makt går före rätt kan det kännas spännande ända intill deras välfärd hotas, vår gemensamma säkerhet och fred blir svagare och friheten utmanad.

Han står för en politik som gör individens frihet och rätt liksom världen osäkrare. Oavsett hur det går finns det inget att jubla över i det. Däremot finns det många krav på de som vill något annat, som vill värna både tryggheten och friheten.