Hoppa till innehåll

Det är palestiniernas vänner som svikit

[BILD1]Det som nu sker på Västbanken och Gaza är en katastrof både för det palestinska samhället och för förutsättningarna att i ett rimligt perspektiv återföra fredsprocessen till sina spår. Regelrätta avrättningar av motståndare, lynchningar och en mycket lång våldsperiod mellan olika palestinska grupperingar är ett uttryck för en våldsmentalitet som dåliga ledare under årtionden har byggt upp, genom att mana till hat och våld snarare än till försoning och dialog. Våldets mentalitet skiljer till slut aldrig på sina motståndare. Är det legitimt att hata, hota och döda för att eliminera motståndare gäller detta till slut inte bara dem som man upplever som externa motståndare utan också var och en som anses svika kampen.

Hamas har aldrig varit grundat på några demokratiska värden. De vann med flest röster i ett demokratiskt genomfört val utan att de fick en majoritet av rösterna. Valkampanjen då hade präglats av samma motsättningar och påtvingade tystnad som terrorn nu är ett uttryck för. Och genom att vinna valet vann de inte demokratisk legitimitet, den får man bara genom att förtjäna den. De fick därmed en legitimitet att företräda palestinierna och det har de gjort genom att tillåta raketbeskjutning, terror och fortsatt hat. Det är värt att notera att det politiska sönderfall som detta är har föregåtts av en lång tid där europeiska ledare har varit tysta som om de inte brytt sig eller anser att någon är ansvarig. Konsekvenserna ser vi nu i ett Mellersta Östern som kommer bli ännu svårare att hjälpa och det går inte att skylla det som nu sker på Israel. Det är palestinier som mördar andra i förakt för mänsklig värdighet som bär ansvaret.

Notabelt är att de som är tystast nu är de som säger sig vara palestiniernas särskilda vänner. De har snarare uppmuntrat hatet mot Israel genom att sätta bilden av en icke legitim diktatur, på den enda demokratin bland diktaturer och terrorrörelser, och har aldrig tagit avstånd från antisemitism, förakt för kvinnor och de många årens rättslöshet och kamp mellan olika grupper. De har heller inte uppmuntrat Hamas och andra att erkänna Israel. De är lika mycket palestiniernas fiender som Israels. Det ser vi nu i det sönderfall som riskerar att drabba alla i regionen.