Hoppa till innehåll

Det är något som har gått sönder inom S

Det är noterbart att diskussionen om att den så kallade blockpolitiken har låst sig alltid tar fart i media när socialdemokraterna misslyckas med att regera. Men det är inte blockpolitiken som har låst sig. Det är socialdemokraterna som har låst sig vid en gammaldags vänsterpolitik, dragna av egen vilja dit genom V och Mp som är en tillbakagång till 1970-talets politiska agenda. Och den fungerar inte 2014.

De block vi i dag har svarar mot olika politiska uppfattningar. De ger möjlighet till regeringsskiften och till opposition. Det ger möjlighet att diskutera de olika färdriktningar och alternativ som vårt samhälle behöver få genomlysta och för att vi ska få en agenda som handlar om det som är viktigt och avgörande för vårt samhälle, inte om Sverigedemokraters uppfattningar om svenskhet. De motverkar inte överenskommelser om politiken, tvärtom har vi många sådana.

Problemet är inte att de politiska partier som står varandra nära i uppfattning står varandra nära utan att socialdemokraterna inte förmår bryta upp från en gammal vänsteragenda som har bundit fast Löfven inte bara vid V och Mp utan också vid förslag som vore en återgång 30 år i tiden. De svenska socialdemokraterna har till skillnad från många andra socialdemokratiska partier låst sig vid den gamla tidens samhälle då man dominerade och var 50% och då staten var lösningen på allt. Det är socialdemokraterna som måste bryta upp från den gamla tiden. Blocken hindrar inte politiska överenskommelser men dogmatik gör det.

Det är något som har gått sönder inom socialdemokraterna, nämligen verklighetskontakt och förnyelseförmåga.