Hoppa till innehåll

Det är något förtrollat när Margot Wallström talar utrikespolitik- Artikel Aftonbladet

Det är något förtrollat när Margot Wallström talar utrikespolitik. Gång på gång sägs det att hon inte har sagt det som andra hört, eller inte menat det som sagts. För en utrikesminister är det en belastning.

 

Denna belastning blir som tydligast när hon talar om Israel. Hon menade uppenbarligen inte att terrorattackerna i Paris berodde på det utanförskap Israel enligt henne försätter palestinier i. Men hon ville föra in Israel i diskussionen om orsaken. Och hon menade tydligen inte att Israel utför utomrättsliga avrättningar när hon talade om Israel och utomrättsliga avrättningar.

 

Det finns i Mellersta Östern bara en fungerande demokrati och rättsstat. Det är Israel. Män och kvinnor har lika rättigheter och kan därför precis som i Sverige diskutera brister i jämställdheten. Det är bara i Israel som gayfrågor diskuteras inom ramen för ett öppet samhälle. Det är bara i Israel som det finns en fri press och det är bara i detta land vi inte vet vem som kommer att vinna nästa val, ett bra lackmustest på om det är en fungerande demokrati eller inte.

 

Jag är djupt kritisk till bosättningspolitiken men är likväl medveten om att jag lever långt bort i fredens samhälle, där tanken på krig känns långt borta.  I Israel finns tanken på krig inte längre bort än i grannländerna och bland de terrororganisationer som vill eliminera Israel och ta israeliska liv eftersom de är judar.

 

Israel befinner sig i en kontinuerlig krigssituation eftersom någon fred aldrig har slutits. Den beror också på den terror som ständigt drabbar landet, från terrororganisationer som Hizbollah och Hamas, från jihadistiska grupper i Gaza och självfallet från den terror som Al-Qaida och Daesh gärna utsätter landet för. Grannar som Syrien- där regimen bombar sitt eget folk – eller Iran som återkommande talar om att eliminera Israel – skapar inte någon säkerhet eller något förtroende till omvärlden.

 

Några av världens mest brutala regimer befinner sig i ständigt pågående konflikt med Israel, liksom de terrororganisationer vars brutalitet och hänsynslöshet skrämmer Europa och resten av världen. Israel har dem i sitt kvarter. Hamas som bedriver raketbeskjutningar från Gaza, avrättar dem som inte följer ledarskapet och förtrycker kvinnor. Sverige har som första demokratiska land gett Hamas styre tillsammans med PLO sitt erkännande.

 

Samtidigt bedriver den svenska regeringen en silkesvantarnas politik mot de diktaturer man vill vinna röster ifrån för en plats i FN. Till Kuba skickas den beundrande Pierre Schori. Wallström själv uttrycker efter Saudikrisen sig mjukt om de av arabvärldens regimer man vill vinna stöd ifrån. Längre än så sträcker sig inte den så kallat feministiska utrikespolitiken.

 

I Mellersta Östern finns regimer som bedriver utrotningskrig och folkmord, de hänger och torterar politiska fångar liksom homosexuella, fängslar och förnedrar kvinnor som vågar säga något eller vara något, de genomför avrättningar på gatan av misstänkta personer, de förtrycker den kvinnliga delen av befolkningen enligt barbariets mönster.

 

Likväl kan Margot Wallström inte tala om denna region utan att ständigt snubbla in i en förklaring till hatet och våldet som beror på judarna och Israel självt.

 

Det är som att hon inte ser att extremismen och fanatismen, hatet och antisemitismen, har sina rötter i samhällen som präglas av slutenhet, isolering och förakt för marknadsekonomi och demokrati.

 

Hur ska vi i Sverige kunna sätta gränsen mellan demokrati och förtryck gentemot dem som i extremismen ser en lockelse om det återkommande skylls på en demokratisk stat att diktaturerna förtrycker och mördar? Hur ska framväxande antisemitism i Sverige då bekämpas. Hur ska vi kunna hävda den fria rösträtten om rösterna i FN är viktigare? Det måste vara möjligt att tala så att andra hör och förstår att även i Mellersta Östern är värnet av demokratin ett skydd mot förtryckets mörker.

 

Gunnar Hökmark, delegationsledare moderaterna Europaparlamentet