Hoppa till innehåll

Det är inte januariöverenskommelsen som ska försvaras i Europa, det är demokratin

Socialdemokraterna har under lång tid, liksom Centerpartiet och Liberalerna varit tydliga och återkommande i sin kritik av utvecklingen i Polen och Ungern men lika tysta och frånvarande vad gäller nedmonteringen av rättsstaten och därmed demokratin i Rumänien. Det beror helt enkelt på en politisk färgblindhet inför en regering som består av deras egna partivänner. Det är skamligt och underminerar styrkan och värdet av kritik mot varje land som underminerar rättsstatens oberoende institutioner.

Ungern är ett stort problem. Under lång tid har jag och vi moderater klargjort att Orban står långt bortom våra värderingar liksom EPP. Det handlar om underminering av rättsväsende och kontroll över media tillsammans med en syn på den liberala demokratin som är oacceptabel. Det är en utveckling som är nära knuten till Orban och en växande korruption kring hans närhet. Därför stödde vi inledningen av artikel 7 förfarande mot Ungern liksom vi har krävt deras uteslutning ur EPP. De är numera avstängda och kommer inte återvända.

Polen är ett annat bekymmer. Där är det en nationalromantisk utveckling som bland annat bottnar i tragedin i den flygplanskrasch i Smolensk där statsledning, stora delar av regering och militärledning omkom. Konspirationsteorier och maktfullkomlighet skadar Polen samtidigt som det finns en kraftfull opposition.

Rumänien är det tredje bekymret. Okänt synes det vara för media att en socialdemokratisk regering med liberaler nedmonterar rättsstaten, vil legalisera korruption, bedriver homofobisk propaganda och antiziganistisk politik. Det syns också vara okänt för Centerpartiet och Liberalerna, som är lika tysta inför Rumänien som de är högljudda inför kampen mot extremism och demokratins fiender överallt annars. Stefan Löfvens tystnad är skamlig och underlättar både för den rumänska regeringen att fortsätta samt för Orban att hävda att kritiken mot honom är partipolitiskt betingas.

Nu har kommissionen skrivit ett brev, den 10 maj dagen efter Europeiska rådets möte i ordförandelandet Rumänien, som klargör hur långt utvecklingen har gått.

Kommissionen kommer omgående att ta till det ramverk för rättsstatens principer som de har tillgång till, om inte landets regering genomför reformer till det bättre eller tar fler steg i fel riktning.

Det innebär på sikt att om Rumänien inte visar vilja till förbättring kan ett artikel 7 förfarande inledas, eftersom ramverket för rättsstatens principer innebär dialog mellan kommissionen och landet som om den skulle misslyckas leder till att ett artikel 7 förfarande inleds.

I övrigt innehåller brevet en genomgång av vad som hänt i landet det senaste månaderna och varför kommissionen anser att de har gått över gränsen för vad ett EU-land får göra. Exempel på sådana saker är;

-Rättsväsendet har politiserats och man ser en överhängande risk för att man i praktiken inför straffrihet för vissa brott ex korruption.

-Minskade straff för missbruk av maktposition (abuse of office). Något som kommissionen menar kommer att påverka den avskräckande effekten som brottspåföljder har.

-Nöddekret används när det inte finns en kris, vilket leder till att hela rättsväsendet blir oförutsägbart

Vidare menar kommissionen att dessa förändringar som regeringen genomfört är symtomatiska för en större trend i Rumänien, med ett allt mer politiserat rättsväsende där rättsstatens principer undermineras.

Det är mot denna bakgrund det ska ses att Centerpartister angriper KD för att stå på kanten till diktaturfasoner. Det är så vilse man kan vara i det de själva kallar ett värderingsval. Man kan ha olika synpunkter på den politik KD står för men jag kan garantera att vare sig de, eller Centern, står på diktaturens rand. Men Centern, Liberalerna och Socialdemokraterna är skamligt tysta inför Rumänien, liksom inför antisemitismen inom socialdemokraterna i Malmö, trots vad det handlar om och vilka konsekvenser det gett i Malmö.

Det är inte Januariöverenskommelsen som ska försvaras, det är demokratin. Här och i Sverige. Inget annat. I den uppgiften får inte finnas politisk färgblindhet och selektivt försvar. Det underminerar demokratin.