Hoppa till innehåll

Det är inte fördrag utan företag som skapar jobb

[BILD1]Det är inte genom att göra Europa mer reglerat som vi får fler jobb och social trygghet De krav som nu förs fram på att grundlagstifta om minilöner får tyvärr bara till konsekvens att låga löner och arbetslöshet istället för utveckling och tillväxt blir grundlagsskyddat. Hade det bara berott på regleringar och lagstiftning om sociala standards skulle Europa redan i dag ha haft lägst arbetslöshet och snabbast växande ekonomi. Men det som skiljer Europa från andra delar av världen är inte att vi har färre regleringar och mindre offentligt reglerad social trygghet utan att vi har för få företag, arbetsgivare och jobb och för lite trygghet och växande välstånd. Välstånd skapas genom arbete och inte genom grundlagar. Vi får inte ett nytt fördrag på plats genom att EU ska reglera mer. Tvärtom.