Hoppa till innehåll

Det är inte en konflikt mellan civilisationer

Det finns många som nu vill se den konflikt mellan civilisationer som så många andra har förutspått. Men attackerna mot den svenska, danska och nordiska ambassaden i Damaskus handlar inte om en konflikt mellan civilisationer utan om totalitära idéers konflikt med västerländska samhällen.

I Syrien demonstrerar man inte för yttrandefrihet för någon. Hela systemet syftar till att motverka varje form av yttrandefrihet. Det är vare sig på gatorna i Damaskus eller i Köpenhamn som gränserna för yttrandefrihet i demokratiska länder ska dras. De som nu demonstrerar, bränner flaggor och ambassader, företräder vare sig religionsfrihet eller islam utan en extrem riktning som vill sätta religionen över samhället i övrigt. De hatar och det är ett hat som inte har att göra med demokrati att göra.

Det är illa att så många i Sverige och övriga Europa sätter likhetstecken mellan dem som nu agerar för ett samhälle där religionen står över allt och en religiös tro som är varje enskild människas. Alla muslimer är inte islamister som anser att religionen ska vara överordnad samhället. Den iranske presidenten Ahmadinejad, för att ta ett exempel på dem som nu hotar, står för en totalitär religionsuppfattning, inte för muslimsk tro.

Som enskilda människor kan vi alla bli kränkta av det som hånar eller uttrycker förakt för det som vi anser stå högt. Det kan vara Jesus, vår gudstro, eller en lång rad olika moraliska värden. Men i fria samhällen är det inte staten som avgör vad som får sägas och det som sägs är inte ett uttryck för staten utan för enskilda människors uppfattningar. Enskilda människors uppfattningar och konstnärliga uttryck står för dem och inte för andra och vi accepterar att de har dem utan att de framstår som en förolämpning av våra värden. Det religiösa är privat och inte stat.

De som motsätter sig detta har nu organiserat kampanjer, från Teheran till Damaskus och Gaza. Det är ingen spontan reaktion som har tillkommit på grund av att människor har råkat läsa en dansk tidning. Det är organiserade grupper som vill använda de tecknade bilderna till långt mycket mer än vad de är, till att ge en bild av att västerländska och fria samhällen är mot islam och föraktar dess anhängare.

De anser att religionen ska stå över allt annat, och de anser att staten ska vara ett utryck för religionen, Vi kan ha vår uppfattning om det som förolämpar och sårar men vi bör också ha vår uppfattning om dem som nu hotar. De gör det vare sig för yttrandefrihet eller för islam.

De gör det för en politisk ideologi som står i konflikt med demokrati och frihet och det är just demokrati och frihet som deras samhällen behöver. Det är den demokratin och friheten dom de bekämpar även förutan de tecknade karikatyrerna. Försvarar vi inte dessa värden här kommer vi aldrig att kunna göra det där. Och vi måste göra det gentemot dem som är där om vi ska värna dem här. Framförallt, låt oss inte falla i deras fälla och tro att detta är en konflikt mellan civilisationer. Hån mot människors tro är inte kännetecknande för den västerländska civilisationen, lika lite som förakt för yttrandefrihet är en konsekvens av islam. De som bränner flaggor och de som hånar araber eller judar företräder ingen civilisation.