Hoppa till innehåll

Det är inte banken som löser problemen

Världens blickar sägs just nu vara riktade mot Jackson Hole i Wyoming, USA, där centralbankschefer från hela världen är samlade till ett seminarium för att bland annat lyssna på den amerikanska centralbankens chef Ben Bernanke. Kanske är detta ett enkelt sätt att beskriva den globala ekonomins problem.

Alltför många blickar på vad centralbanker kan göra, efter att de redan har gjort det mesta, istället för att skapa ökad tillväxtkraft och en friare världshandel. Det är kanske lättare att blicka på andra men det löser inte de tillväxtproblem som USA och Europa har och som är roten till obalanserna i världsekonomin.