Hoppa till innehåll

Det är den växande staten som är hotet mot jobben

AkropolisSå blev eurozonens finansministrar överens om ett historiskt stödpaket till Grekland. Aldrig tidigare har ett land fått ett så omfattande finansiellt stöd. Det är årtionden av slarv med stöd till Grekland och framförallt en politik som har tillåtit stora budgetunderskott inte bara i Grekland.

Det kan sägas att det började med tyska och franska underskott som ledde fram till en förlåtande attityd, eftersom det var just dessa länder, och till en förändrad stabilitetspakt som hade en större öppenhet för underskott större än minus 3 %. Det drabbar just nu Grekland mer än andra men också Spanien, Portugal, Irland och Storbritannien. Alla länder som i krisen såg det som en möjlighet och lösning att inte låta regler stå i vägen för ökade underskott.

Samma förlåtande attityd möter jag hos Europaparlamentets socialistiska grupp. Där vill man nu i våra förhandlingar om exitstrategin från underskotten ställa upp kriterier som tillåter fortsatt stora underskott under mycket lång tid. Det är en räntefälla de bygger upp.

I morgon kommer jag inleda arbetsveckan med att slutförhandla parlamentets rapport om hur Europas offentliga finanser ska återställas och jag känner viss säkerhet att parlamentets ståndpunkt inte kommer bli socialisternas utan istället en politik för att ställa tydliga krav på snabb återgång till balans och utbudsstimulerande åtgärder för att den vägen upprätthålla ekonomins tillväxtmöjligheter.

Och i Sverige ser vi hos de rödgröna samma förlåtande attityd mot stora underskott och ökade utgifter. Det vet vi redan nu kommer prägla morgondagens presentation av det rödgröna budgetalternativet.

Men för en politik som ska leda Sverige ut ur krisen, och motsvarande för Europa, duger det inte med höjda skatter på arbete och företagande när vi behöver mer investeringar samtidig som staten tar i anspråk allt större resurser. Det är inte genom att göra staten och underskotten större som vi får tillbaka tillväxten utan genom att göra ekonomin och investeringarna i nya jobb större. Det är vad min förhandling kring exitstrategierna i morgon kommer att handla om och det är vad Europas utmaning handlar om.

Läs mer i samma ämne: DN, DN2, DN3, SvD, SvD2 samt SvD3 och SvD4 och SvD5.