Hoppa till innehåll

Det är alltid skattebetalarna som betalar skatten – det hör man på namnet

Tanken att EU ska besluta om skatter strider både mot fördraget, mot medlemsstaternas och Sveriges nationella suveränitet samt mot förutsättningarna för en ansvarsfull ekonomisk politik.I Svenska Dagbladet har Janerik Larsson samlat kloka och insiktsfulla tankar om detta. Dagens Industri kommenterade också det politiska spelet på ett läsvärt sätt.

Den diskussion som  förs om en europeisk bolagsskatt bygger på föreställningen att aktiebolag är en verksamhet som har sina egna pengar vilande i väntan på att upptäckas som en hemlig skatt, men så är det inte.

Bolagens kostnader betalas av konsumenterna, det vill säga skattebetalarna, och av ägarna, det vill säga skattebetalarna och inte av någon annan. Elskatt betalas inte av elen utan är en skatt på dem som använder el. Bilskatt betalas av dem som har bil, bankskatt av bankernas kunder och så vidare. Det är skattebetalarna och aldrig någon annan som betalar skatt, det hör man på namnet.

Högre bolagsskatt innebär högre skatt på dem som bedriver bolag och högre kostnader för dem som använder sig av bolagens tjänster. Det innebär en skatt på investeringar liksom en skatt på de varor och tjänster som företaget levererar. Föreställningen att en europeisk bolagsskatt beskattar något som är obeskattat eller en okänd hög pengar, bygger på en socialistisk föreställning om att bolag är några egna väsen som är folkets fiender.

En europeisk beskattning innebär ökade offentliga utgifter vid sidan om den kontroll som nu måste utvecklas för att nå finansiell stabilitet. Om medlemsstater söker begränsa sina kostnader för att få utgifter att gå ihop med inkomsterna, innebär en europeisk bolagsskatt mindre utrymme för medlemsstaternas offentliga utgifter.

Den form av skatt som diskussionen handlar om, innebär dessutom att bolagsskatten ska bestämmas utifrån var företaget har sin omsättning, inte var vinsterna uppstår. Det är att tvinga fram en beskattning som inte bygger på de förutsättningar som skapar vinst, utan leder till att bolagsskatten betalas där företagen har sina exportmarknader.

Det är en export av bolagsskatt bort från hemlandet, som definitionsmässigt missgynnar innovativa miljöer och ekonomier och som beskattar bolag utan hänsyn till vinst, utan istället baserat på en omsättning, som inte minst för växande företag kan vara förenad med förlust. Svenska företag kommer att betala bolagsskatt på sina stora exportmarknader samtidigt som europeiska företag kommer att betala på sina stora exportmarknader. För små ekonomier med stor värdeutveckling är det förödande och motverkar innovation och digitalisering.