Hoppa till innehåll

Den transatlantiska kapitalmarknaden

I onsdags var det debatt i Europaparlamentet om den transatlantiska ekonomin och det transatlantiska partnerskapet, inför toppmötet mellan EU och USA den 21 juni.

I mitt inlägg underströk jag vikten av den transatlantiska ekonomin som en kraft för att bidra till den globala ekonomins utveckling genom innovationer och nytt företagande och att styrkan i den gemensamma ekonomin var omfattningen av de ömsesidiga investeringarna över Atlanten.

Det handlar om närmare tre triljoner dollar i båda riktningarna och är basen för den mycket stora exporten i båda riktningarna samtidigt som de investeringar det handlar om i allra högsta grad är präglade av en hög nivå av forskning och kunskap. Jag underströk betydelsen av det mål som jag också fått stöd för i min rapport om den transatlantiska finansiella ekonomin, nämligen att målet bör vara att fram till 2010 uppnå en gemensam transatlantisk kapitalmarknad.

Mot den bakgrunden var det roligt att se ett mycket viktigt steg på denna väg i och med att det länge diskuterade samgåendet mellan New York Stock Exchange och europeiska Euroenext, den gränsöverskridande börsen för handel i säkerheter och derivat i Europa med franska, portugisiska och holländska börserna i spetsen nu har beslutat att samgå.

Den nya börsen kommer att heta NYSE Euronext, den kommer att radikalt förändra villkoren för valuta och derivat med mera och den kommer att ha en marknadskapitalisering på närmare 150 miljoner kronor och en daglig genomsnittshandel på 800 miljarder. Den kommer att vara världens i särklass största börs med ett marknadsvärde av de listade företagen på ofattbara 200 000 miljarder kronor, eller 200 triljoner, för att göra det lite mer lättförståeligt.

Viktigare än så, den nya börsen kommer att driva på en snabb förändring i riktning mot en gemensam kapitalmarknad med gemensamma redovisningsregler, gemensamma regler för handel, listning och avlistning samt förutsättningar för företagsinvesteringar på båda sidor av Atlanten. Det kommer att kräva många politiska beslut men det finns nu en gemensam grund som motiverar båda sidor av Atlanten att agera. Och den kommer att stärka både en europeiska och amerikanska ekonomin genom att bidra till en bättre förmåga till nytt företagande och nya investeringar. Den gemensamma transatlantiska kapitalmarknaden tog ett stort steg framåt i torsdags, och det är en förändring som kommer att ha en större betydelse än vad uppenbarligen svenska media har insett.