Den ryska maktpolitiken och Europa

I dag toppmöte i Vilnius om östra partnerskapet. Rysslands utpressningspolitik mot sina grannar har lett till att Ukrainas ledning gav efter för påtryckningar och hot med de konsekvenser detta får för landets ekonomiska utveckling. Det vi nu ser är en utveckling som sätter ljuset på Putinregimens utrikes- och säkerhetspolitiska ambitioner mot sin omvärld. Det är en politik som syftar till kontroll, påverkan och dominans, långt bortom vad som är acceptabelt i relationerna mellan fria och självständiga stater.

För min del understryker den ryska maktpolitiken behovet av en öppen politik gentemot de samhällen som i dag riskerar att falla bakom en ridå av rysk maktsfär där rättstat och demokrati får ge vika för ohämmad maktutövning.Det ställer krav både på europeisk utrikespolitik, handelspolitik, energipolitik och förmåga att utveckla den inre marknaden i samarbete med de länder som vill ha en närmare anslutning.

I den betydligt mindre skalan har jag i dag haft ett av många förhandlingsmöten med de olika partigruppernas företrädare i parlamentet kring banklagstiftning.

Samtidigt är vi i upptakten av ett större arbete med att reformera de europeiska telekommarknaderna. Just nu på förmiddagen gick mitt förslag om att det ska vara upp till medlemsstaterna och marknaderna att reglera bredbandsutbyggnad, utan detaljstyrning genom EU-lagstiftning. Gör det lättare med snabb utbyggnad utifrån den enskilda förutsättningar varje land har.

Ett starkt Europa motverkar byråkrati och stärker friheten.