Hoppa till innehåll

Den röda jätten är den rädda jätten – artikel i Norrköpings Tidningar

  • av

Rädslan för frihet ligger bakom Kinas aggressioner. Därför måste den fria världen sluta upp bakom varje land som attackeras.

Friheten i Hongkong är i praktiken nedsläckt. Det kommunistiska Kina har under lång tid underminerat Hongkongs särskilda ställning med ett fritt och öppet samhällssystem. Kraven på att behålla det system som gett Hongkongborna frihet och rättsstat blev för mycket för det kommunistparti som styr Kina.

Tanken på att det finns en frihet bortom diktaturens logik och räckvidd, blev till slut för skrämmande för diktaturens ledning. Rädslan för vad frihet, demokrati och rättsstat kan innebära blev till slut för stor i Peking.

Det är värt att notera. I Hongkong lever sju och en halv miljoner människor. I det Kina som kommunistpartiet oinskränkt styr över finns det 1,3 miljarder. Hongkong är en unikt framgångsrik ekonomi men Kina är snart världens största.

En så stor och mäktig diktatur borde inte vara rädd för vad som sker i en marginell del av dess rike, om den kände någon egen legitimitet eller stöd från sina undersåtar. Då skulle det inte finnas skäl att vara rädd för fredliga demonstranter som kräver demokrati. Men rädslan visade sig till slut större än förnuftet och respekten för ett internationellt avtal. Hongkong bevisade nämligen inte bara att demokrati är möjligt utan också att frihet ger ekonomisk framgång. För alla kineser var det uppenbart att den frihet som fanns i Hongkong skulle vara möjlig i hela Kina. Utan kommunistpartiet.

Det är därför den kinesiska ledningen är så rädd för demokratin. Och det är därför den fria världen måste samla sig till att gemensamt stå upp för demokrati och frihet mot Kinas aggressioner. Det är nämligen inte bara friheten i Hongkong kommunistpartiets ledare är rädda för. De är rädda för friheten i Taiwan som skapat en dynamisk ekonomi, en stark demokrati och som till skillnad från diktaturens Kina kunde möta pandemin öppet och omedelbart.

De är rädda för den frihet som kinesisk diaspora i Australien eller i Kanada lever under. De är rädda för den demokratiska debatten där, liksom här i Sverige. Det finns ett skäl till varför den kinesiska ambassaden i Sverige ständigt talar med diktaturens tunga gentemot dem som kritiserar förtrycket i Kina, den folkmordsliknande förföljelsen av uigurer, ockupationen av Tibet eller alla dem som påpekat att det var undermåliga livsmedelsstandards och usel djurhållning som tillsammans med diktaturens förtryck gav epidemin en utveckling som gjorde den till en pandemi.

Det är rädslan som gör att kinesiska företag och personer har lagliga krav på sig att underordna sig kinesisk säkerhetspolitik och underrättelseverksamhet. Det är regimens rädsla för den fria världen som lett till att ett företag som Huawei liksom många andra blivit till företag som ses som en del i kinesisk underrättelseverksamhet.

Den fria världen måste från nu gemensamt sluta upp bakom varje land som attackeras av den kommunistiska regimen. Vi måste dra upp regler för hur handel och ekonomi ska fungera. Klargöra att vi inte accepterar hot, utpressning, cyberkrigföring, datahackning, spionage och stöld av patent liksom investeringar i verksamheter som är viktiga för demokratiers säkerhet. Kina måste anpassa sig efter de villkor som demokratier ställer. Demokratierna ska inte huka för en regim som är rädd för demokratin.