Hoppa till innehåll

Den personliga integriteten i Europa

[BILD1]Tyskland är det land i Europa som är bäst på att skydda den personliga integriteten medan Storbritannien är det land där medborgarna är mest övervakade enligt Privacy Internationals årliga rapport

Även om det är svårt att jämföra länder emellan på grund av skilda uppfattningar om vad som tillhör den personliga integriteten och vad som är den allmänna sfären belyser rapporten dock en sak, nämligen hur summan av olika åtgärder som berör den enskildes integritet till slut också skapar en situation som påverkar medborgarnas ställning till den offentliga makten. Om övervakningen är sådan att det till slut blir den enskilde som måste förklara och försvara sig gentemot data som han eller hon inte har kontroll över och kanske heller inte ens vet ur vilket sammanhang de kommer, då har vi också fått ett samhälle som motverkar den enskildes frihet, som det ytterst är statens uppgift att värna.