Hoppa till innehåll

Den olympiska elden och diktaturen

Den olympiska [BILD1]elden ska tändas på berget Olympos, med hjälp av sol och optik, den 24 mars för att sedan föras vidare till Peking via bland annat Tibet under temat ”Light the Passion Share the Dream. på en resa som kallas ”Journey of Harmony”” för att till slut den 8 augusti tända elden på den olympiska stadion i Peking.

Det som från början kunde varit en propagandaframgång håller nu på att bli det omvända. Det är inte bara så att förtrycket i Tibet och tibetanernas dröm om självständighet har kommit i fokus inför Olympiaden. Det kinesiska förtrycket och diktaturens hantering av sanning och propaganda håller nu på att bli regimens främsta fiende.

Tibet är nu stängd för utländska besökare. [BILD2]Det och det brutala våldet är avslöjande i sig. Men från nu och under 139 dagar framåt kommer den kinesiska regimens försök att använda olympiaden för sina egna syften att slå tillbaka mot den. Ju mer man talar om harmoni och delade drömmar, desto mer brutal och totalitär framstår man själva.

Kina är ett land som står långt ifrån de ideal man själv vill lyfta fram med de olympiska spelen. De kommande 139 dagarna kommer bli svåra dagar för kommunistregimen i Kina. Det är världens ansvar att den får stå till svars för sina gärningar. Både för tibetaners och kinesers skull.