Hoppa till innehåll

Den nya världens nyheter

DimmorDen kinesiska tillväxten beräknas nu sjunka till drygt 10 procent. I Indien närmar den sig 8 procent och i Brasilien ligger den mellan 5 och 6 procent. Så ser den ekonomiska krisen i värden ut. Enkelt uttryckt kan vi säga att den ekonomiska krisen visserligen är global eftersom den påverkar alla och påverkas av alla men att den framförallt drabbar dem som tror de självklart har mer välfärd än alla andra.

Den stora förändringen världen i dag upplever är på en gång en uppsamling av förändringar som pågått under de senaste tre årtiondena och en konsekvens av de förändrade villkor detta innebär.

Och det som pågår just nu kommer att påverka oss mycket mer än de senaste årtionden som har byggt upp den förändring vi nu ser genom den ekonomiska krisen.

När media låter sig uppslukas av sina egna nyhetsbedömningar och politikens egna liv leder det lätt till att man försummar att se den stora förändring som kommer att påverka oss alla, vare sig vi vill det eller ej.

De rödgrönas svar på denna utmaning är att vi ska ha mer ledighet och högre skatter. De vill ha mindre marknad och marknadsreformer trots att ett av de tydligaste mönster vi kan se runt om i världen är att det är där man har öppnat upp för marknader och avreglerat människors och företags dagliga gärning som man har klarat krisen bättre än i de delar av landet som nu stryps av de räntor man lånar pengar för och vars lån man inte kan betala.

I det perspektiv som europeisk politik utformas är det obegripligt att socialister vill agera för minskad tillväxt och ännu större upplåning. Så är det med socialistgruppen i Europaparlamentet men också med de rödgröna här. De verkar för att fördjupa den kris vi befinner oss igenom att låta andra växa medan vi beskattar förmögenheter, företagande och familjer hårdare. De stora tidningarna är just förhäxade av politikens inre liv och människors livsöden. Det kan ha sin betydelse när man granskar makthavare och blivande beslutsfattare men en än större betydelse har världen i kring oss och vår egen verklighet. Det finns inget som hindrar en publicering av hur verklighetens villkor för välfärd har förändrats. Faktum är att det verkar som om det finns nyheter att finna i hur världen ser ut.