Hoppa till innehåll

Den nya protektionismen hotar jobben

De regeringar och politiker som ställer sig i vägen för liberaliseringen av tjänstesektorn, energisektorn eller företagssammanslagningar över gränserna sätter stopp för en dynamisk europeisk utveckling.

Kommissionens viktigaste uppgift är att slå vakt om den inre marknaden, nämligen att tvinga de som nu hindrar och fördröjer utvecklingen av vårt välstånd att följa EU:s fördrag. Fördraget förutsätter en fortsatt utveckling av den frihandel och konkurrens som utgjort grunden för det europeiska välståndet.

Det sa moderaternas delegationsledare Gunnar Hökmark i Europaparlamentets debatt om Lissabonprocessen på onsdagen.