Hoppa till innehåll

Den nya nya världen, utanför den gamla och den nya

I mars månad såldes 1,3 miljoner bilar i Kina som i dag är världens största bilmarknad. Siffran säger en hel del om de nya villkor som präglar världsekonomin. Den stora skalekonomin även för mer avancerade produkter finns inte längre i Europa eller USA utan i resten av världen.

En annan siffra som visar samma sak är det faktum att 4,6 miljarder människor i dag har mobiltelefon. Det visar samma sak. De allra flesta som i framtiden kommer vara uppkopplade lever i dag utanför den europeiska och amerikanska ekonomin.

Innebörden av detta är att utrymmet för, marknaden för nya produkter och innovationer, är större än på de marknader som tidigare varit ledande i kraft av sin dominerande storlek. Nu finns den storleken på andra håll och den ställer kravet på att vi måste vara ledande på innovationer, trots mindre marknader och omedelbarhet vad gäller att nå många konsumenter.

Det ställer krav på vår forskning, innovationsprocesser, investeringsklimat och företagande. Det är andra krav än när vi var ledande av det enkla skälet att det var i västvärlden som forskningen, innovationerna och investeringarna fanns. Därför måste politiken inriktas på de nya utmaningarna snarare än att vinna kampen om gångna decenniers utmaningar.